Yurtdışı Birim Kira, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği

advertisement
YURTDIŞI BİRİM KİRA, MARKA TESCİL VE TANITIM DESTEĞİ
1. Kira Desteği
(4 yıl boyunca ve 25 yurtdışı birim için, aşağıda belirtilen oran ve üst limitler
dahilinde)
Sınai ve ticari şirketler:
Mağaza - %60 ve yıllık 120.000 $
Ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası / tarlası, reyon - %60 ve yıllık 100.000 $
Ticari şirketler:
Mağaza - %50 ve yıllık 100.000 $
Ofis, showroom, depo, reyon - %50 ve yıllık 75.000 $
2. Tanıtım Desteği
Yurtdışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri
(Türkiye’de üretilen ürünler için)
•
•
•
Görsel ve yazılı tanıtım
TV / radyo reklamları
Billboard reklamları
•
•
Sponsorluk
Yurtdışı firma web sitesi tasarımı
•
•
•
Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları
Eşantiyon malzemeleri
İnternet üzerinden tanıtım sitelerine verilen reklamlar
Destek süresi: 4 yıl
Destek oranı: %60
Destek üst limiti: Ülke başına yıllık 150.000 $
3. Marka Tescil Desteği
Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesi olan markalarının yurtdışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderler.
Destek süresi: 4 yıl
Destek oranı: %50
Destek üst limiti: yıllık 50.000 $
4. İlave Destek Oranı
Desteğe konu faaliyetlerin hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda
destek oranı 10 puan artırılmaktadır.
Ödeme Belgesi Onay Merci: Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği
Destek Ödemesi Başvuru Merci: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
Download