I- Temel ve Türetilmiş Büyüklükler ve Birimler

advertisement
Kırıkkale Üniversitesi KMYO
Çalışma Soruları
I- Temel ve Türetilmiş Büyüklükler ve Birimler
1- Temel ve türetilmiş büyüklük kavramlarını açıklayınız.
2- Pozitif Bilim ile Sosyal Bilimler arasındaki benzerlik ya da farklılıkları açıklayınız.
3- Skaler ve vektörel büyüklük arasındaki farkı örnek vererek belirtiniz.
4- Kütle ve ağırlık arasındaki farkı açıklayınız. Bu niceliklerden hangisi vektörel hangisi skaler
büyüklüktür.
5- Boyut analizi kullanarak aşağıdaki niceliklerin boyutlarını türetilmemiş büyüklükler cinsinden
ifade ediniz.
Fiziksel Büyüklük
Matematiksel Bağıntısı
Alan
S  x2
Hacim
V  x3
Hız
İvme
Özel İsmi
x
t

a
t

Momentum
P  m
Kuvvet
F  ma
Newton (N)
İş
W  Fx
Joule (J)
W
t
Watt (W)
1
m 2
2
Joule (J)
E p  mgh
Joule (J)
Güç
Kinetik enerji
Potansiyel enerji
Güç 
Ek 
6- Newton tarafından açıklanan Evrensel Çekim Yasasına göre, “Aralarında bir r mesafesi
bulunan m1 ve m2 kütleli iki cisim birbirlerini
F
Gm1m2
r2
bağıntısı ile verilen F kuvveti ile birbirlerine çekim kuvveti uygular.” Bu açıklamadan yola
çıkarak evrensel çekim sabiti olan G’ nin birimini, boyut analizi yaparak bulunuz.
Doç. Dr. R. Gökhan Türeci
Download