HGS cezasina itiraz dilekcesi ornegi Baska Sulh

advertisement
Dilekcesepeti.com
HGS Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği
.../.../2017
.... SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
Gönderilmek üzere;
.... SULH CEZA HAKİMLİĞİNE;
İTİRAZ EDEN
: Ad Soyad (TC Kimlik No), (Adres ) (Telefon)
İTİRAZ KONUSU
idari para cezası
: ... tarih ve .... sayılı makbuzla düzenlenen hgs
İTİRAZ EDİLEN CEZANIN
TEBLİĞ TARİHİ
: ..../..../2017
AÇIKLAMALAR
: Bu bölüme itirazlarımızı detaylı bir şekilde
yazmalıyız. Bu bölüm herkese göre değişecektir, bu nedenle burada kısaca olayı,
ne zaman olduğunu, nerede olduğunu, neden itiraz ettiğinizi, itirazınıza dayanak
olan meseleleri açık bir şekilde belirtmelisiniz.
DELİLLER
: Varsa bu bölüme tanıklarımızı, delillerimizi yazmalıyız.
NETİCE VE TALEP
: ... tarih ve .... sayılı makbuzla düzenlenen HGS
idari para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim.
AD SOYAD
İMZA
EKLER : Kimlik fotokopisi, para cezası belge fotokopisi, varsa diğer ek belgeleri
yazınız
Download