Zabıta Müdürlüğü - Çarşamba Belediyesi

advertisement
Zabıta Müdürlüğü
Çarşamba Belediye Başkanlığı
Zabıta Müdürlüğü
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1
Ticari araçlara
çalışma ruhsatı
tanzimi
1-Trafik ruhsat Fotokopisi/Noter senedi veya fatura
fotokopisi
2-Şoförler odası üyelik kayıt belgesi
3-Dernek üyelik kayıt belgesi
4-Trafik sigorta poliçe fotokopisi
5-Nüfus cüzdanı fotokopisi
6-Matbu evrak uygunluk belgesi
7-Vergi levhası fotokopisi
8-Gerçek kişiler için 2 adet resim ve dosya
9-Tüzel kişiler için sanayi ve ticaret odası kaydı
10-Tüzel kişiler için imza sirküsü
11-Tüzel kişiler için işyeri açma ruhsat fotokopisi
2
Servis araçlarına
güzergah izin
belgesi tanzimi
1 saat
3
Ticari tahsis
müracaatı ve
belgesi
1-Trafik ruhsat fotokopisi
2-Trafik sigorta poliçe fotokopisi
3-Aracın vergi levha fotokopisi
4-Ehliyet fotokopisi
5-Nüfus cüzdanı fotokopisi
6-Güzergah başvuru evrakı ve uygunluk belgesi
7-Onaylı kaşeli öğrenci veya personel isim listesi
8-SRC belgesi
9-Psikoteknik belge
10-Nüfustan adres bildirimi
11-Sabıka kaydı
12-Naylon kapaklı dosya
1-başvuru evrakı
2-nüfus cüzdanı fotokopisi
3-sürücü belgesi fotokopisi
4-sosyal güvenlik kurumu belgesi
5-vergi dairesi kaydı
6-Adli sicil kaydı
7-zabıta ekiplerince tahkikat ikamet araştırma
4
Ticari Araç
Değişikliği
1-Hususiye Çıkan aracın ruhsat fotokopisi
2- Fatura ve noter satış sözleşmesi fotokopisi
3- başvuru formu ve uygunluk belgesi
4-Eski Çalışma ruhsatı
5- Fotoğraf (1 adet)
1 saat
5
Dolmuş Taksi
Minibüs ve servis
araçlarının İşlemleri
1- Dilekçe
2-İkametgah
3- noter onaylı araç satış sözleşmesi
4- Nüfus Cüzdanı Örneği
5- Araca ait trafik ruhsat Fotokopisi
6- Servis araçlara uygunluk belgesi
7- Servis araçlarının İşletme Müracaat işlem formu
8-Araç Şoförü ve yardımcı Şoför bildirim formu
9-servis araçlarını inceleme başvuru formu
10-Trafik tescil şube Müdürlüğünden belge
11-Servis aracına uygunluk tespit belgesi
12-Toplu servis taşımacılar yardımlaşma ve dayanışma
derneği üyelik yazısı
13-Adli sicil kaydı
50 dakika
HİZMETİN TAMAMLAMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
3 saat
1 saat
6
Rayiç çarşambadan
diğer illere km ve
ücret fiyatı
1-dilekçe
5 dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin
belirtilen sürede tamamlanması d6urumda ilk müracaat yerini yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :
İsim
:Fadime PARLAK
Unvan
:Zabıta Memuru
Adres
:Çarşamba Belediyesi
Tel
:03628334684/203
Faks
:0362 8334687
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Murat YILMAZ
Unvan
:Zabıta Müdürü
Adres
:Çarşamba Belediyesi
Tel
:03628334684/234
Faks
:03628334687
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards