Uploaded by User2131

kurumsal kimlik

advertisement
Davetiye - B
330 mm
165 mm
www.vektorelcizim.net
165 mm
115 mm
Bu alanda isteðe göre davetle
ilgili görsel yada slogan
kullanýlabilir.
Davet içeriðiyle alakalý bilgiler
girileciktir.
Organizasyon yeri ve tarihi
girilecektir.
300/350 gr. mat kuþe kaðýt
kullanýlmalýdýr.
Davetiye ihtiyaca göre
þekillendirilebilir.
Kapakta kýsmi lak uygulamasýna
gidilebilir.
Baský iki renkten
oluþmaktadýr.(Eklenecek görsele
göre bu deðiþebilir.)
Ad SOYAD
Ad SOYAD
Ünvan Ünvan
Ünvan Ünvan
18
Kitap Kapaðý
250 mm
125 mm
125 mm
?
Neden
Vektörel
?
210 mm
Neden
Vektörel
50 mm
19
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards