Uploaded by User2131

kurumsal kimlik

advertisement
Davetiye - B
330 mm
165 mm
www.vektorelcizim.net
165 mm
115 mm
Bu alanda isteðe göre davetle
ilgili görsel yada slogan
kullanýlabilir.
Davet içeriðiyle alakalý bilgiler
girileciktir.
Organizasyon yeri ve tarihi
girilecektir.
300/350 gr. mat kuþe kaðýt
kullanýlmalýdýr.
Davetiye ihtiyaca göre
þekillendirilebilir.
Kapakta kýsmi lak uygulamasýna
gidilebilir.
Baský iki renkten
oluþmaktadýr.(Eklenecek görsele
göre bu deðiþebilir.)
Ad SOYAD
Ad SOYAD
Ünvan Ünvan
Ünvan Ünvan
18
Kitap Kapaðý
250 mm
125 mm
125 mm
?
Neden
Vektörel
?
210 mm
Neden
Vektörel
50 mm
19
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards