Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde

advertisement
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvanı belirtilen
kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki
formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus
cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi
fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6
takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması
gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
Prof.
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Hadis
1
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Bölge Planlama
1
Download