Ekonominin Genel durumu

advertisement
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU
1- Ekonominin Genel durumu
Dünya ekonomisi 2013’ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı. Yılın
ilk yarısında gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarında yükseliş, tahvil
faizlerinde ise düşüşler yaşandı. Dünya ekonomilerinin iyileşme süreci devam ederken,
ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde krizden çıkış sinyalleri verilmeye başlandı. Mayıs
ayında ABD Merkez Bankası’nın tahvil alım programını azaltacağını açıklaması yılın ilk
yarısında yaşanan olumlu trendin tersine dönmesine neden oldu. Global sermaye akımı,
geride bıraktığımız 10 senelik dönemin aksine, yön değiştirerek gelişmekte olan
ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru kaymaya başladı, Türkiye ise göreceli olarak olumsuz
ayrıştı.
Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı konumundaki Euro Bölgesi’nde borç krizini aşmaya
yönelik yapısal adımların plan düzeyinden aksiyon düzeyine geçememesi de Türkiye’yi
olumsuz etkileyen etkenlerden bir diğeri oldu.
Küresel krizin ardından ekonomiyi canlandırmak adına merkez bankalarının piyasaya bol
ve ucuz likidite enjekte etme operasyonu, ABD Merkez Bankası’ndan sonra farklı ülkelerin
merkez bankalarıyla 2013 yılında da devam etti.
Mayıs ayında ise gerek istihdam
gerekse büyüme anlamında hedeflenen seviyelere doğru ilerleyen ABD’de, Merkez
Bankası Fed, makro ekonomik verilerin iyileşmesiyle beraber, tahvil alım programı
kapsamında piyasaya sunduğu likidite miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar dolar
seviyesine düşürdü. Bu durum başta Türkiye olmak üzere tüm gelişmekte olan ülkelerden
yabancı yatırımcı kaynaklı çıkışlar meydana getirdi.
2013 yılının ilk beş ayı, 2012 yılında olduğu gibi BIST Hisse Senedi Piyasası’nın en iyi
performanslarından birini sergilediği bir dönem olurken, hızlı yükselişlerle endeks tarihi
rekor seviyelere ulaştı. İkinci çeyrekten itibaren yurt içindeki siyasi gerginlikler, ABD
Merkez Bankası’nın tahvil alımı programını azaltacağı beklentisi ile artan ekonomik
belirsizlik
ile sert düşüşlerle borsa gerilerken, Türkiye piyasasındaki faizler yükseliş
gösterdi.
Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biri olan ve üretimlerin ithal girdi ile
yapılmasından kaynaklanan, doğru orantı içinde olan büyüme oranı ve cari açık ilişkisi,
2012 yılında TCMB’nin bu sorunu gidermek adına ekonomiyi yavaşlatmak üzere attığı bazı
adımlardan etkilenmişti ancak 2013 yılında bu makro göstergeler beklentilerin bir miktar
dışında gerçekleşti.
1
2011 yılında %9,0, 2012 yılında ise %2,2 seviyesinde olan GSYH büyümesi; 2013 yılı ilk
yarısında %3,7 olurken, üçüncü çeyreğinde %4,4 seviyesine ulaştı. Ekonomimizin orta
vadeli büyüme performansının daha düşük olacağı beklentileri hakim olsa da uzun vadeli
trend beklentilerinde bir bozulma görülmüyor.
Ödemeler dengesi tarafında, Aralık ayında cari denge beklentinin oldukça üzerinde 8,3
milyar dolar açık verdi. Böylece, 2013 yılında cari açık, 2012 yılındaki 49 milyar dolar
seviyesinden, 65,0 milyar dolar seviyesine yükseldi.
2009 yılında zirve yapan, sonraki yıllarda kademeli düşüşe geçen işsizlik oranı, 2012 yılı
başından beri yeniden çıkışa geçmiş görünüyor. Kasım ayında işsizlik oranı %9,9
seviyesine yükselirken 2012 yılın aynı ayında işsizlik oranı %9,4 seviyesindeydi.
Makro ekonominin bir diğer önemli göstergesi olan enflasyon tarafında ise 2013 yılı oranı
%7,4 olarak açıklandı. Üretici fiyatlarında ise yıllık ÜFE enflasyonu %7,0’a yükselerek
Mayıs 2012’den sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.
Kriz sonrası dönemde, merkez bankalarının ekonomiyi canlandırmak adına piyasalara bol
likidite enjekte etmesi gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye akışını sağladı. Ancak
son dönemde, ABD başta olmak üzere gelen toparlanma sinyalleri ve ABD Merkez
Bankası açıklaması sonrası bu sermaye gelişmiş ülkelere geri dönmeye başladı.
Gelişmiş ekonomilerin krizden çıkışının kaçınılmaz bir sonucu olarak gelişmekte olan ülke
ekonomilerinin önümüzdeki dönemde olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Türkiye’nin
2014 yılında %2,8 büyümesi beklenmesine rağmen yüksek yabancı sermaye çıkışı sonrası
Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu dönemde vereceği tepki
yakından takip edilmelidir.
2- Yatırım Politikaları ve Fon performansı
Mayıs 2013’te FED ’den gelen tapering sinyali ile, tüm gelişmekte olan ülkeler gibi
Türkiye’de de finansal piyasada ciddi volatilite görüldü.
IMKB Tahvil-Bono ve Hisse senedi piyasası da yurtdışı gelişmekte olan piyasalar ile aynı
yönde hareket etti. Ancak 17 Aralık’ta Türkiye’de artmaya başlayan politik risk nedeniyle,
bu tarihten itibaren piyasalarda yurtdışına göre negatif anlamda bir ayrışma olmaya
başladı. Bu da yıl sonuna kadar sürdü.
Bu nedenle fonun getirisi de negatif anlamda etkilenmiştir.
Mümkün olduğunca devlet tahvillerine yatırım yapılarak konservatif yatırım stratejimizi
sürdürmeye devam ediyor, Hisse senetlerinde de likiditesi yüksek, ihtiyaç olduğunda
kolay satışı yapılabilecek kağıtları seçiyoruz.
2014 ilk çeyreğinde de piyasaların yönünde çok ciddi bir değişim olmadığı sürece, bu
stratejimizi korumayı düşünüyoruz.
31.12.2012-31.12.2013 tarihleri arasında fon getirisi -%1,77 olarak gerçekleşirken,
benchmark getirisi %0,18 olarak gerçekleşmiştir.
2
Fonun karşılaştırma ölçütü “%70 Garanti Bankası GARBO Genel Bono Endeksi, %20 KYD
ON Repo (brüt) Endeksi, %5 BİST 30 Endeksi, %3 KYD 1 aylık gösterge mevduat endeksi
(TL), %1 KYD ÖST Endeksi (sabit), %1 KYD ÖST Endeksi (değişken)” olup, fon %70-100
aralığında devlet tahvili/hazine bonosuna, %0-10 aralığında ters repo/takasbank para
piyasası işlemlerine, %0-10 aralığında hisse senedine, %0-20 aralığında mevduat/katılma
hesabına ve %0-10 aralığında özel sektör tahviline yatırım yapar.
3-Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri
Sermaye Piyasası Kurulunun Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin
esaslar hakkında yeni yönetmelik, 13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak
aynı
tarihte
içtüzük/izahname/tanıtım
formu
başvurular
Söz
yapılmıştır.
http://www.spk.gov.tr
ve
yürürlüğe
girmiştir.
değişikliği
konusu
Emeklilik
için
Emeklilik
Sermaye
Yatırım
Piyasası
Fonların
Kurulu’na
ilgili
yeni
yönetmeliğe
SPK'nın
açıklamasına
Yatırım
Fonlarının
duyurular
bölümünden
https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx
internet
adreslerinden
ulaşabilirsiniz.
Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, yatırım stratejisi bant aralığı bilgilerine,
içtüzük/izahname tadil metinlerine, uygulanan Fon Azami Toplam Gider Kesintisi ve Fon
İşletim Gideri Kesintisi oranlarına ilişkin bilgiye
https://www.garantiemeklilik.com.tr/grup-
emeklilik-fonlari-karsilastirma.aspx internet adresinden “kamuyu sürekli bilgilendirme
formu” bölümünden ulaşılabilmektedir.
3
4- Fonun Dönem Sonu İtibariyle Portföy Değeri ve Net Varlık
Değeri Tabloları
FON PORTFÖY
31/12/2013
DEĞER TABLOSU
KIYMET TÜRÜ
Nominal Değer
Devlet Tahvili
1.200.000
TRT290114T18
1.216.811,61
100.000
TRT260214T10
103.294,33
2.500.000
TRT050314T14
2.576.802,25
700.000
TRT090414T19
684.234,04
500.000
TRT210514T12
723.787,18
500.000
TRT040614T12
501.918,70
300.000
TRT110614T13
289.006,02
800.000
TRT060814T18
842.239,14
1.800.000
TRT240914T15
1.809.604,44
1.500.000
TRT011014T19
2.163.989.46
2.300.000
TRT070115T13
2.302.647,55
500.000
TRT110215T16
685.479,14
500.000
TRT290415T14
651.515,64
2.000.000
TRT130515T11
1.891.667,27
2.000.000
TRT071015T12
1.990.314,47
200.000
TRT270116T18
203.884,67
200.000
TRT040117T14
205.190,44
1.000.000
TRT140218T10
903.045,91
500.000
TRT150120T16
535.774,65
800.000
TRT010420T19
1.097.485,97
100.000
TRT210721T11
118.696,56
500.000
TRT120122T17
503.995,92
400.000
TRT080323T10
337.225,56
Özel Sektör Tahvili
1.500.000
TRSDZBK51513
Hisse Senedi
Nominal Değer
Ters-repo
Vade Tanımı
Hisse Tanımı
Rayiç Değer (TL)
1.512.023,36
Rayiç Değer (TL)
90.000,00
ISCTRE
418.500,00
50.000,00
SAHOLE
432.000,00
88.699,00
YKBNKE
223.660
TRT050314T14
TOPLAM
329.960,28
220.007,24
25.251.101,80
4
NET VARLIK DEĞERİ
31/12/2013
TABLOSU
TUTARI (TL)
1.Fon Portföy Değeri
25.251.101,80
Hazır Değerler (+)
2.201,95
Alacaklar (+)
1.875,03
- Diğer Alacaklar
1.875,03
Borçlar (-)
42.793,54
- Yönetim Ücreti
40.435,09
- Diğer Borçlar
2.358,45
2.Net Varlık Değeri
25.212.385,24
Dolaşımdaki Pay Sayısı
1.150.776.686,445
3.Birim Pay Değeri
0,021909
5
Download