Türkiye-Güney Kore Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye-Güney Kore Yetkilendirilmiş Yükümlü
Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hk.
Bülten Sıra No: 2014/1578 Tarih: 18.02.2014
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması
faydalarının iki ülkede yerleşik firmalara karşılıklı olarak uygulanabilmesi için gerekli hukuki
yapı Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları (MRA) olup, Güney Kore ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması 1.
Tur Müzakere Toplantısı 17-19 Aralık 2013 tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde Ankara’da
gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
Bu kapsamda söz konusu toplantıda karar bağlanan ve ele alınan temel başlıklar aşağıda
sıralanmaktadır;
1-Ülkemiz ve Güney Kore’nin Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması mevzuatları detaylı olarak
madde madde karşılaştırılarak bir Mevzuat Karşılaştırma Tablosu (Comparison Table)
oluşturulmuş ve mevzuat uygunluğu tespiti yapılmıştır.
2-Ülkemiz Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi bir firmalarımıza taraflarca ortak bir gözlem
ziyareti düzenlenmiş ve ülkemiz AEO Programı kapsamında uygulanan emniyet ve güvenlik
standartlarının yerinde tespiti sağlanmıştır.
3-”Karşılıklı Tanıma Anlaşması Müzakereleri Yol Haritası” belirlenmiştir. Bu doğrultuda; II. Tur
Müzakerelerin 17-21 Şubat 2014 tarihlerinde Güney Kore’de, III. Tur Müzakerelerin 17-21 Mart
tarihlerinde Türkiye’de düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
4-Türkiye-Güney Kore MRA Müzakerelerinin 2014 yılının ilk yarısında tamamlanması
konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Bu kapsamda; Türkiye-Güney Kore MRA Anlaşması’nın Haziran veya Temmuz 2014 tarihine
kadar imzaya hazır hale getirilmesi hedeflenmekte olup, 17-21 Şubat 2014 tarihinde Güney
Kore ev sahipliğinde yapılacak olan II. Tur Müzakereler ile Güney Kore AEO Programı
kapsamında uygulanan emniyet ve güvenlik standartlarının yerinde tespitinin gerçekleştirilmesi
ve Karşılıklı Tanıma Anlaşması Metni müzakerelerinn de başlatılması öngörülmektedir.
Söz konusu hususlar ışığında; Güney Kore Karşılıklı Tanıma Anlaşması çerçevesinde, ülkemiz
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
firmalarının anılan ülke gümrüklerinde yaşadıkları sorunların bildirilmesi önem taşımakta olup,
bildirilecek olası sorunların Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi fırmalarımız ve bu statüyü
elde edecek ticaret erbabımız açısından müzakereler esnasında gündeme getirilerek bertaraf
edilmesi ve bu vesileyle de hali hazırda yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan yahut
gelecekte bu statüyü elde edecek olan fırmalarımızın Güney Kore pazarına girişlerinin
kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Bu nedenle Güney Kore'ye yapılan ihracatlarda yaşanan sorunların ilişikteki form doldurularak,
en geç 24 Şubat 2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin [email protected] adresine
iletilmesi önemle rica olunur.
Ek: Sorun Bildirim Formu
İlgili Birim/Kurum: Ar-Ge
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download