Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Semineri

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Semineri
Bilindiği üzere, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Ocak 2013 tarihli 28524
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği”
hükümleri çerçevesinde belirlenmiş koşullarısağlayan gerçek veya tüzel kişilere, gümrük
mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesi'ne eşya
giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan
yararlanmak üzere Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü tanınmasıöngörülmektedir.
Bu çerçevede, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile mükelleflere sağlanan kolaylıklar, söz
konusu statünün kapsamı,Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvuru koşulları, sertifika
sahiplerinin yükümlülükleri ve söz konusu uygulamanın Onaylanmış Kişi uygulamasından
farkları gibi konularda ihracatçıları birinci elden bilgilendirmek amacıyla Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından İstanbul Demir ve Demir DışıMetaller İhracatçıları
Birliği organizatörlüğünde bir seminer düzenlenmesi planlanmaktadır
Bu itibarla, söz konusu "Gümrükİşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” semineri 30
Nisan 2013 saat 13:30 'da Dış Ticaret Kompleksi (Yenibosna/İstanbul) Konferans
Salonu'nda gerçekleştirilecek olup, katılmak isteyen üyelerimizin en geç 26 Nisan 2013
Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki internet bağlantısından ulaşabilecekleri
Başvuru Formunu doldurulmaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,
Coşkun KIRLIOĞLU
Genel Sekreter V.
Başvuru Katılım Formu Linki:
http://agent1.acermail.com/acermail/eSurvey/ESURVEY_form_preview.asp?FORM_ID=
E6DC49EE6DC49E1029049EEB7A49E_9F7_559
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı,mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret,Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına,başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards