KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Matematik Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
MAT-623
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
ТОПОЛОГИЯ
TOPOLOJİ
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
0
3+0
Seviyesi
Lisans Üstü
Ders Türü
Seçmeli
Koordinatörü
Dr. Elmira ABDILDAYEVA
Ders Veren
Prof.Dr. Asılbek Çekeev
Ders Dili
Kırgızca
Yardımcılar
-
Derslik
FENF 102
Dersin Amacı
Fuzzy Matematiği için gerekli olan Fuzzy topolojik uzayların temel kavramlarını vermek
3
6
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 1. Келли Дж.Л. Общая топология. М.:Наука, 1968.
Kitap
2 2. Н.Бурбаки, Общая топология. Топологические группы. Числа и связанные с ними группы и
пространства. М.:Наука, 1969.
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Topolojik grupların yöntemi ve Potryaginğin problemin çözmeyi öğrenmek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Gruplar ve topolojik uzaylar.
2. Hafta
Topolojik gruplar.
3. Hafta
Topolojik grupların nötr elamanlarının çevreler filtrin oluşturmak.
4. Hafta
Topolojik grupların örnekleri
5. Hafta
Topolojik gruplarda ayırma aksıyomları.
6. Hafta
Topolojik grupların üzerine yapılacak işlemler.
7. Hafta
1. ara sınav
8. Hafta
Pontryagin problemleri.
9. Hafta
Cebirsel serbest gruplar.
10. Hafta
Markovun serbest topolojik gruplar.
11. Hafta
Pontryagin problemlerinin çözülüşü.
12. Hafta
Serbest topolojik grupların topologisi. Graevin yöntemi.
13. Hafta
Abel serbest topolojik gruplar.
14. Hafta
2. ara sınav
15. Hafta
M.Tkaçenkonun teoremi.
16. Hafta
Final sınavı.
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
2
40
40
Final
1
60
60
Download