MURAT İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ SAYILAR 1 1. İki doğal

advertisement
ANKARA
MURAT
231 20 00
İZMİR
MURAT
425 48 00
BURSA
MURAT
225 63 48
MURAT İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ
MECİDİYEKÖY
272 23 23
BEŞİKTAŞ
227 76 70
BAKIRKÖY
583 30 19
KADIKÖY
330 45 99
KARTAL
473 35 17
AKSARAY
586 50 58
KOCAELİ
MURAT
331 13 19
DENİZLİ
MURAT
265 09 90
ADANA
MURAT
363 65 55
SAYILAR 1
5. a negatif, b pozitif birer tamsayı olmak
üzere,
a
I.
b
II. a. b
III. a-b
IV. a+b
İşlemlerinden hangilerinin sonucu her zaman
negatif bir tamsayıdır?
A) I ve II
B) I ve III
C)II ve III
D)II ve IV E)I, III ve IV
1. İki doğal sayının çarpımı, bu sayıların
dörder fazlasının çarpımından 52 eksiktir.
B iki sayının toplamı kaçtır?
A) 5
B)6
C)7
D)8
E)9
ALES NİSAN 2007
2. Ardışık dört çift sayının toplamı 60’ tır.
Bu sayıların en büyüğü kaçtır?
LES ARALIK 2006
A) 10
B) 14 C) 16 D) 18 E)20
6. Rakamları toplamı 25 olan beş basamaklı en
küçük doğal sayının yüzler basamağındaki rakam
kaçtır?
A) 3
B) 4
C)5
D)6
E)8
ALES NİSAN 2007
2
katı,
3
iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna
göre, y sayısı en az kaç olabilir?
3. Üç basamaklı bir x doğal sayısının
A) 58
LES ARALIK 2006
7. Üç basamaklı KLM çift sayısının rakamları
çarpımı 72 dir.
K < L < M olduğuna göre, K kaçtır?
B) 60 C) 62 D) 64 E)68
ALES NİSAN 2007
A) 1
B) 2
C)3
D)4
E)6
LES ARALIK 2006
4. a< a 2
a+b=0
8. a, b, c birer tamsayı ve
1<a<6
2<b≤8
3<c<7
olduğuna göre, c + 2b – 3a ifadesinin en büyük
değeri kaçtır?
3
b.c <0
olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
A) -,-,+ B) -,+,- C) - ,+,+ D) + ,-,+ E) +,+,-
A) 16
LES ARALIK 2006
B) 17
C)18
D)19 E)20
LES ARALIK 2006
1
ANKARA
MURAT
231 20 00
İZMİR
MURAT
425 48 00
BURSA
MURAT
225 63 48
MURAT İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ
MECİDİYEKÖY
272 23 23
BEŞİKTAŞ
227 76 70
BAKIRKÖY
583 30 19
B) 32 C)34
KARTAL
473 35 17
KOCAELİ
MURAT
331 13 19
AKSARAY
586 50 58
DENİZLİ
MURAT
265 09 90
ADANA
MURAT
363 65 55
13. İki basamaklı bir doğal sayının onlar basamağı
1 azaltıldığında x, onlar basamağı 3 artırıldığında
ise y sayısı elde ediliyor.
x + y = 70 olduğuna göre, bu iki basamaklı
sayının rakamlarının toplamı kaçtır?
9. x ve y doğal sayılar olmak üzere,
x(y + 3) – 3(x – y) = 38
eşitliğini sağlayan en büyük x değeri kaçtır?
A) 30
KADIKÖY
330 45 99
D)35 E)38
A) 4
LES ARALIK 2006
B) 5
C)6
D)7
E)8
LES MAYIS 2006
10. Bir öğrenciden A sayısıyla B sayısını
toplaması isteniyor. Öğrenci, doğru sonucu
toplama işlemini yapmadan A sayısının binler
basamağını 3 artırarak bulabileceğini fark
ediyor. Buna göre, B sayısı kaçtır?
A) 3
B) 30 C)300
14. İki basamaklı AB ve BA doğal sayıları için,
AB 4
=
BA 7
olduğuna göre, AB sayısının alabileceği en
büyük değer kaçtır?
D)3000 E)30 000
LES MAYIS 2006
A) 36
B) 48
C)52
D)62
E)96
LES MAYIS 2006
11 Aşağıdaki rakamlardan hangisi,
rakamlarının sayı değerleri çarpımı 100 olan
dört basamaklı sayıların tümünde yer alır?
A) 5
B) 4
C)2
D)1
15. 43. 99 işleminin sonucu aşağıdaki
işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?
E)0
A) 40.99 + 43 B) 40.99 + 99 C)40. 100 + 99
D)43.100 – 43 E)43.100 – 99
LES MAYIS 2006
LES ARALIK 2005
12. Ardışık üç pozitif tek sayıdan en küçüğü
a, en büyüğü b dir.
Bu sayılar arasında ab- 5(a + b) = 35
bağıntısı olduğuna göre, a sayısı kaçtır?
A) 9
B) 11 C)13
D)15
16. 12 - 2 2 + 3 2 - 4 2 + ... + 9 2 - 10 2
işleminin sonucu kaçtır?
A) -55
E)17
B) -45
C)-25
D)-15
E)0
LES ARALIK 2005
LES MAYIS 2006
17. Dört basamaklı bir sayıyla iki basamaklı
bir sayının çarpımı en çok kaç basamaklıdır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E)9
LES MAYIS 2005
2
ANKARA
MURAT
231 20 00
İZMİR
MURAT
425 48 00
BURSA
MURAT
225 63 48
MURAT İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ
MECİDİYEKÖY
272 23 23
BEŞİKTAŞ
227 76 70
BAKIRKÖY
583 30 19
KARTAL
473 35 17
AKSARAY
586 50 58
KOCAELİ
MURAT
331 13 19
DENİZLİ
MURAT
265 09 90
ADANA
MURAT
363 65 55
21. a, b, c pozitif tamsayılar ve
a.b = 48
b.c = 68
olduğuna göre, b nin alabileceği değerlerin
toplamı kaçtır?
18. a.b–2.c = 1
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
KADIKÖY
330 45 99
A) 8
a tek, b çift sayıdır.
a çift, b tek sayıdır.
c tek sayıdır.
c çift sayıdır.
a ve b tek sayılardır.
B) 7
C) 5
D) 4
E)3
LES MAYIS 2005
LES MAYIS 2005
22. a, b,c ardışık çift tamsayılar ve
a - 4 + 2b
0 < a < b < c olduğuna göre,
a - 12 + 3c
ifadesinin değeri kaçtır?
19. Beş basamaklı ABCD6 sayısıyla altı
basamaklı ABCDE8 sayısı toplanıyor. Bu
toplamın 5’ e bölümünden elde edilen kalan
kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
A)
3
4
B)
2
3
C)
1
2
E)4
D) 1
E)2
LES MAYIS 2005
LES MAYIS 2005
23. 0 < x < 1 olduğuna göre aşağıdakilerden en
küçüğü hangisidir?
20. 25 yapraklı bir defterin sayfaları, önlü
arkalı olmak üzere 1’den 50’ ye kadar
numaralanmıştır. Defterin art arda gelen iki
yaprağı yırtıldığında kalan sayfaların sayfa
numaraları toplam 1161’ dir. Buna göre,
yırtılan yapraklardaki sayfa numaralarının
en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23
B) 25
C) 27
D) 29
A) x 3
B) x 2
C) x
D) x
E) 3 x
LES ARALIK 2004
E)31
LES MAYIS 2005
3
ANKARA
MURAT
231 20 00
İZMİR
MURAT
425 48 00
BURSA
MURAT
225 63 48
MURAT İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ
MECİDİYEKÖY
272 23 23
BEŞİKTAŞ
227 76 70
BAKIRKÖY
583 30 19
24. İki sayının 1’den başka pozitif ortak
böleni yoksa bu iki sayı aralarında
asaldır.
Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi 12
sayısıyla aralarında asaldır?
A) 15
B) 21
C)25
D)28
KADIKÖY
330 45 99
KARTAL
473 35 17
AKSARAY
586 50 58
KOCAELİ
MURAT
331 13 19
DENİZLİ
MURAT
265 09 90
ADANA
MURAT
363 65 55
27. 4[3–3.(3 + 4)]
işleminin sonucu kaçtır?
A) -72 B) -36
C)-18
D)1
E) 9
LES MAYIS 2004
E)32
LES ARALIK 2004
28. 4 basamaklı 1111 sayısının karesi olan
sayının rakamları toplamı kaçtır?
A) 14
25. Rakamları birbirinden farklı dört
basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri
değiştirilerek dört basamaklı bir sayı
oluşturuluyor. Bu iki sayı arasındaki fark en
çok kaç olabilir?
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
LES MAYIS 2003
A) 8523 B) 8532 C)8620 D)8712 E)8721
LES ARALIK 2004
CEVAPLAR
1-E, 2-D,3-E, 4-B ,5-C, 6-D, 7-C, 8-A, 9-D
10-D, 11-A, 12-B, 13-D, 14-B,15-D, 16-A, 17-B,
18-E,19-E,20-C, 21-B, 22-A, 23-A, 24-C, 25-E,
26-D,27-A, 28-C
26. Birbirinden farklı üç basamaklı 4 tamsayının toplamı 1289’dur. Bu sayıların en
büyüğü en fazla kaç olabilir?
A) 989
B) 988 C)987 D)986 E)985
LES MAYIS 2004
4
Download