enflasyon kapak tr 2014

advertisement
2014-I
İçindekiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GENEL DEĞERLENDİRME
1
1.1. Para Politikası Uygulamaları ve Finansal Koşullar
1
1.2. Makroekonomik Gelişmeler ve Temel Varsayımlar
4
1.3. Enflasyon ve Para Politikası Görünümü
7
1.4. Riskler ve Para Politikası
8
ULUSLARARASI EKONOMİK GELİŞMELER
11
2.1. Küresel Büyüme
11
2.2. Emtia Fiyatları
14
2.3. Küresel Enflasyon
14
2.4. Finansal Koşullar ve Risk Göstergeleri
15
2.5. Sermaye Akımları
17
2.6. Küresel Para Politikası Gelişmeleri
18
ENFLASYON GELİŞMELERİ
21
3.1. Enflasyon
21
3.2. Beklentiler
28
ARZ ve TALEP GELİŞMELERİ
33
4.1. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gelişmeleri ve İç Talep
33
4.2. Dış Talep
36
4.3. Emek Piyasası
38
FİNANSAL PİYASALAR ve FİNANSAL ARACILIK
53
5.1. Finansal Piyasalar
53
5.2. Kredi Hacmi ve Parasal Göstergeler
64
KAMU MALİYESİ
73
6.1. Bütçe Gelişmeleri
73
6.2. Kamu Borç Stokundaki Gelişmeler
76
ORTA VADELİ ÖNGÖRÜLER
81
7.1. Mevcut Durum, Kısa Vadeli Görünüm ve Varsayımlar
81
7.2. Orta Vadeli Görünüm
83
KUTULAR
Kutu 3.1. Baz Etkilerinin 2014 Yılı Tüketici Enflasyonuna Yansımaları
Kutu 4.1. Özel Sektör Makine-Teçhizat Yatırımlarının Belirleyicileri
Kutu 4.2. Kurulan Şirket Sayıları ve İş Döngüleri
30
42
44
Kutu 4.3. Karşılama Oranını Etkileyen Faktörler
48
Kutu 4.4. Türkiye’de İhracatın Gelir ve Fiyat Esnekliklerine Bir Bakış: Bölgesel Farklılıkların Önemi
50
Kutu 5.1. BDDK Tedbirleri
70
Kutu 6.1. Yapısal Bütçe Dengesi ve Mali Duruş
78
Kutu 7.1. 2013 Yıl Sonu Enflasyon Tahminlerindeki Değişimlerin Kaynakları
86
Download