Finansal kiralama sözleşmeleri asgari kaç yıllık düzenlenir?

advertisement
Finansal kiralama sözleşmeleri asgari kaç yıllık düzenlenir?
Finansal kiralama sözleşmeleri en az dört yıl süre ile düzenlenebilmekle birlikte dört yılın
altında sözleşmeye konu olabilecek mallar ve finansal kiralama sözleşmelerinde dört yıllık
sürenin kısaltılması Finansal Kiralama Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile İki Yıldan Az
Olmamak Üzere Dört Yıldan Kısa Süreli Finansal Kiralama Sözleşmesi Düzenlenebilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında düzenlenmiştir.
Download