(R3) devrede bulunduğu ve çıkarıldığı durumlarda 3 kHz

advertisement
2016/17 BAHAR DÖNEMİ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI II TASARIM DENEYİ KONULARI
1. Giriş direncinin (R3) devrede bulunduğu ve çıkarıldığı durumlarda 3 kHz-15 kHz arasındaki
frekanslarda devrenin girişine 0.5 V genlikli sinusoidal bir gerilim verildiğinde, devrenin
karakteristiğini açıklayan en az 5 farklı frekans değeri seçerek giriş ve çıkış gerilimlerinin
çizimlerini yapınız ve yorumlayınız.
Not: Vcc=-Vee=12 V
Vgiriş
Vçıkış
2. Şekildeki devrenin giriş ve istenen çıkış işaretleri verilmiştir. Buna göre istenen çıkışı
verebilecek R1, R2 ve C değerlerini hesaplayınız.
3. a-b uçlarına bağlı kutu içinde doğrusal bir devre bulunmaktadır. Kutu içindeki kaynakların
=2krad/s de çalışan sinüsoidal kaynaklar olduğu bilinmektedir. Yine a-b uçlarına bağlı ZL yükü
için ise elimizde;
V geriliminin büyüklüğü;
1) değeri 50Ω olan bir direnç,
1) için 25 V (R için)
2) değeri 2.5µF olan bir kondansatör ve
2) için 100 V ve (C için)
3) değeri 50mH olan bir bobin bulunmaktadır.
3) için 50 V (L için) ölçülmüştür.
Kutu içindeki devrenin Thevenin eşdeğerini hesaplayınız.
Download