Tam sayfa faks yazdırma

advertisement
SONUÇ
Dünyamız, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişmeye paralel olarak yeni bir
ekonomik ve siyasi bir yapılanma içine giriyor. Siyaset ve ekonomi sahnesinde yeni
aktörler rol alırken, oyunun kuralları yeniden yazılıyor.
Her geçen gün yeni ve sıcak bir gelişmeyle uyanıyoruz. Her şey baş döndüren bir
hızla dönüşüyor, değişiyor.
Bu değişim-dönüşüm sürecinin içerisinde Türkiye ve İzmir, Cumhuriyetimizin 100.
Yılı 2023’te belirlediği hedeflere emin ve güçlü adımlar ile ilerliyor.
126 yıllık köklü bir tarihe ve büyük bir deneyime sahip Odamız da ülkemizin 2023
yılında küresel güç olma hedefi çerçevesinde İzmir’in dünya kenti olabilmesi ve
üyelerimizin ticaret kapasitelerini arttırmak, rekabet pastasından daha fazla pay
alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla sahip olduğu büyük potansiyel ve gücü ile
çalışmalarına devam ediyor.
“Fikirde ve Hizmette Öncü İzmir Ticaret Odası” sloganı ile İzmir’in ekonomik,
sosyal alanda gelişmesi, inovasyon ekonomisini benimsemiş, yenilikçi fikirlerin
doğduğu, uluslararası rekabet gücü olan yüksek teknolojik ürünler üreten bir kent
olabilmesi için projeler üretiyor, çalışmalar yapıyoruz.
“Güzel İzmir”imizi dünyanın en zengin ilk 100 kenti içinde yer almasını sağlamak,
refah düzeyi yüksek bir İzmir’i yaratmak için 126 yıllık deneyimi ile çalışmalar ve
projeler üreten Odamız, bundan sonra da dünya kenti bir İzmir’in yaratılması hedefi
çerçevesinde yükselttiğimiz çıtayı daha da yükseklere taşımak için üyelerimize,
kentimize ve ülkemize Yönetimimiz ve Meclisimizin her zaman gösterdiği üstün
gayret ile hizmet vermeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
289
Download