DIġ TĠCARETTE DEVLET TEġVĠKLERĠ HEDEF ÜLKE ABD

advertisement
DIġ TĠCARETTE DEVLET TEġVĠKLERĠ
HEDEF ÜLKE ABD SEMĠNERĠ
EKONOMĠ BAKANLIĞI DESTEK VE TEġVĠKLERĠ
ESKĠġEHĠR TĠCARET ODASI ÜYELERĠNE ANLATILIYOR
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Uludağ İhracatçılar Birliği ve Odamız işbirliğinde
Odamız üyelerine yönelik olarak “Dış Ticarette Devlet Teşvikleri, Hedef Ülke ABD”
konulu seminer düzenlenecektir. Mevzuattaki son değişiklere bağlı olarak Bakanlık
Uzmanlarınca verilecek seminerin konu başlıkları şu şekildedir.
ABD Pazarına İhracat Olanakları
İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları
- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim,
Marka ve Tasarım Destekleri
- Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar
Araştırması ve
Desteklenmesi
Pazara
Giriş
Desteği,
Pazara
Giriş
Belgelerinin
- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS): Pazarda Rekabet Avantajı
Ülke Masaları- ABD Pazarına İhraç İmkanları
Katılım Ücretsizdir
Seminere katılmak isteyen üyelerimiz 29 Kasım 2016 saat 16.00’a kadar
aşağıda belirtilen linkten faydalanarak kayıtlarını gerçekleştirmelidirler.
Kayıt için tıklayınız.
Eğitmen………..: Bakanlık Uzmanları
Tarih…………...: 30 Kasım 2016 Çarşamba
Saat…………….: 09.45 – 15:30
Yer……………..: Eskişehir Ticaret Odası 5. Kat Meclis Salonu
Ayrıntılı Bilgi İçin;
Hatice Şerment / Tel: 222 26 26 / 228
Mail:[email protected]
Download