Şubat-Mart 2010 Eğitimleri

advertisement
ASOEĞİTİM
Şubat-Mart 2010 Eğitimleri
Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam edecek olan Eğitim
Atölyesi’nin güncel bilgilerine ve gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir:
Uygulamalı Dış Ticaret Temel Eğitim Programı (2. GRUP) 9 Şubat 2010 – 4 Mart 2010
Odamız ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) işbirliği ile “Uygulamalı Dış Ticaret Temel Eğitim
Programı”nın ikincisi gerçekleştirilmiştir. 36 saat (12 gün)
süren eğitime 26 kişi iştirak etmiştir.
Dış ticaret alanında gittikçe artan eğitimli ve kalifiye eleman
ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, dış ticaret konularında temel bilgilerin yanısıra güncel
uygulamalar ve çağdaş yöntemler deneyimli öğretim elemanları ve uygulayıcılar tarafından katılımcılara aktarılmaktadır.
Eğitim programının hedef kitlesi; işletmelerde dış ticaret işlemlerini yürütmekte olan ve/veya dış ticaret elemanı olmayı
amaçlayan kişilerdir.
Personel Kahvaltısı ve Etkili İletişim Eğitimi 9 Mart 2010
Odamız hizmetiçi eğitimleri kapsamında personelimize yönelik olarak “Personel Kahvaltısı” organizasyonu gerçekleştiril-
ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI
|
MART / NİSAN 2010
miştir. Bunun ardından, odamız personelinin işe ilişkin motivasyonunu arttırmak ve etkili iletişim-beden dili konularında
çeşitli bilgiler vermek üzere, Satış-Pazarlama Eğitmeni ve
Marka Danışmanı Cem KÜÇÜKTEPEPINAR tarafından bir sunum yapılmıştır.
Uygulamalı Dış Ticaret Temel Eğitim Programı
(3. GRUP) 9 Mart 2010 – 1 Nisan 2010
Odamız ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) işbirliği ile gerçekleştirilen “Uygulamalı Dış Ticaret
Temel Eğitim Programı”nın 3. grup eğitimleri başlamıştır. Bu
kapsamda, Odamız üyesi işletmelerin ilgili personelinden oluşan 26 kişi eğitim almaktadır.
GÜNCELLENEN İLETİŞİM BİLGİLERİ
(EĞİTİM ATÖLYESİ – İNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ)
Tel: 0 312 417 12 00 / 1217 - 1323 - 1324
Faks: 0 312 417 52 05
E-mail: [email protected]
92
Download