KORE CUMHURİYETİ EKONOMİ FORUMU Kore Cumhuriyeti

advertisement
Hazırlayan: Ahmet TOPRAK
İzmir Ticaret Odası
KORE CUMHURİYETİ EKONOMİ FORUMU
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Odamız işbirliği ile 28 Haziran 2016 tarihinde İzmir
Swiss Otel Kongre Merkezi’nde “Kore Cumhuriyeti Ekonomi Forumu” düzenlemiştir.
Foruma, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Odamız Meclis Başkanı Rebii
Akdurak, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. F.N. Can Şımga Muğan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik ve Bilgisayar
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve Odamız Meclis Üyeleri katılmıştır.
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yun – Soo Cho’nun başkanlık ettiği Güney Kore heyetinde,
Türkiye’deki Kore Şirketleri Derneği Başkanı Seok-Jae Seo, Kore Cumhuriyeti Ticaret Yatırım
Teşvik Ajansı (KOTRA) yetkilileri ve Koreli firmaların yetkilileri hazır bulunmuştur.
Kore Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Noyan Gürel’de Kore – Türkiye Ekonomi Forumu’na
katılarak bir sunum gerçekleştirmiştir.
Açılış konuşmalarını Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Türkiye’deki Kore
Şirketleri Derneği Başkanı Seok-Jae Seo’nun gerçekleştirdiği forumun birinci bölümünde Odamız
Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü ve Kore Cumhuriyeti Ticaret Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA)
tarafından sunumlar gerçekleştirilmiş ve Foruma katılan Koreli firmalar faaliyet ve işbirliği alanlarını
kısaca tanıtmıştır.
Hazırlayan: Ahmet TOPRAK
İzmir Ticaret Odası
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Kore Cumhuriyeti'nin son 30 yılda hızlı bir
şekilde geliştiğini, kişi başına düşen milli gelirini 2 bin dolardan, 23 bin dolara çıkardığını
belirtmiştir. Söz konusu başarının eğitimle sağlandığına değinen Demirtaş, Türkiye'nin Kore
Cumhuriyeti ile tarihe dayalı ilişkilerini işaret ederek söz konusu ilişkilerin ekonomik anlamda
işbirliğine taşınması gerekliliğini belirtmiştir. Türkiye ve Güney Kore’nin Ticari ilişkilerine değinen
Demirtaş, “Ticari ilişkilerimiz 2003 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydetti. Ağırlıklı olarak
Güney Kore’den elektronik, otomotiv ve otomotiv parçaları satın alıyoruz. Ülkemizin ihracatında
ise mineral yağlar, yakıtlar, makine ve eczacılık ürünleri öne çıkıyor. Ancak ülkelerimiz arasındaki
ticarette, Türkiye aleyhine yaşanan dış ticaret açığı çözüm bekleyen bir sorun. 2015 yılı sonunda
dış ticaret açığımız 6,5 Milyar Dolara yaklaşmış durumda. Ülkelerimiz arasında Serbest Ticaret
Anlaşması var. Bu Anlaşma ile biz de Kore pazarını büyüteç altına almalıyız. Bundan sonra ne alıp
ne satacağımız, hangi alanda yatırım yapabileceğimiz gibi konularda detaylı çalışmalar
gerçekleştirmeliyiz.” diye belirtmiştir.
Türkiye’deki Kore Şirketleri Derneği Başkanı Seok-Jae Seo, Kore Cumhuriyeti'nin Türkiye'de
otomotiv, inşaat, elektronik, enerji, taşıma ve çelik işleme gibi sektörlerde önemli yatırımlarının
bulunduğunu belirtmiştir. Türkiye'de çeşitli büyüklükte 100'ün üzerinde Güney Koreli firmanın
faaliyet yürüttüğünü aktaran Seo, Koreli firmaların Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
gibi önemli projeleri yaptığını, Türkiye'de 10 binden fazla kişiye istihdam sağladığını dile
getirmiştir.
Forumun ikinci bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
Kore Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosluğu ve Samsung Electronics Türkiye tarafından sunumlar
gerçekleştirilmiştir.
Download