GEÇEN “SEFER” DİLARA SÜLÜN FRANSA HEYETİNİN ODAMIZI

advertisement
GEÇEN “SEFER”
DİLARA SÜLÜN
FRANSA HEYETİNİN ODAMIZI ZİYARETİ
Fransa Ekonomi ve
Ticaret Müsteşarı Axel
Baroux, 31 Mart 2010
tarihinde
Odamız
Başkan Vekili Sayın Akın
Kazançoğlu’nu
ziyaret
etmiştir.
Axel Baroux, 14-16
Haziran 2010 tarihinde
İstanbul'da
düzenlenecek ''TürkFransız Ticaret
Forumu''na Odamız
üyelerini davet etmiştir.
The Marmara Taksim
Otelinde düzenlenecek
forumun Türk ve Fransız
şirketleri arasındaki ticari
ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işbirlikleri ve projelerin hayata geçirilmesini amaçladığını anlatan
Baroux, bu toplantıda, bire bir iş görüşmelerinin yanı sıra ithalat, ihracat ve ortak yatırımlar
konularında çalışmalar yapılacağını ve Fransa'dan 70 firmanın foruma katılacağını bildirmiştir.
Fransa’nın Türkiye ile bağlarını güçlendirmek istediğini ve bunun için de böyle organizasyonlar ile
Türk ve Fransız firmalarının bir araya gelmesine ihtiyaç olduğunu söylemiştir.
Odamız Başkan Vekili Akın Kazançoğlu ise etkinlik ile ilgili Odaömız üyelerine duyuru yapılacağını,
karşılıklı ticaretin geliştirilmesini dilediğini, ancak bu tip etkinliklerin sadece İstanbul’da değil,
İzmir’de de düzenlenmesini beklediğini ifade etmiştir.
Odamızdaki görüşme neticesinde, Fransa ile Türkiye’nin her zaman her konuda yakın ilişkilerde
çalıştığı ve bundan sonra da daha çok işbirliği yapılması gerektiği vurgulanmış, karşılıklı iyi ilişki ve
işbirliğimizin geliştirilmesi temennilerinde bulunulmuştur.
Download