bölünebilme kuralları

advertisement
BÖLÜNEBİLME KURALLARI
6. SINIF
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
5.
1285 + 30579 + 437 toplamının 5 ile
bölümünden kalan kaçtır?
1.
47C
sayısı
3
ile
kalansız
bölünebiliyorsa “c” rakamının alabileceği
değerler toplamı kaçtır?
A)5
B)7
C)11 A)1
D)12
B)2
C)3
D)4
6.
1287a beş basamaklı sayısının 10 ile
bölümünden kalan 6 olduğuna göre, bu
sayının rakamları toplamı kaçtır?
A)91 C)111 A)26 B)101 D)121
3.
Aşağıdakilerden hangisi 9 ile tam
bölünebilir?
A)845
B)1728
C)1834
D)2257
www.matematikbankasi.com
2.
3 ile tam bölünebilen iki basamaklı
en büyük ve en küçük doğal sayıların
toplamı kaçtır?
C)20 D)18
7.
Aşağıda verilen sayılardan hangisi 3
ile tam bölünemez?
A)372
B)453
C)735
D)857
8.
Dört basamaklı aabb sayısı 3 ile tam
bölünebiliyor. Buna göre a + b nin en küçük
değeri kaçtır?
4.
Mehmet’in telefonunun tuş kilidi şifresi
beş basamaklı ve dört ile kalansız bölünebilen
rakamları farklı bir sayıdır. Şifre 9082∆
şeklinde olduğuna göre, Mehmet’in telefon
tuş kilidinin şifresi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A)90821
B)90822
C)90824
B)24 A)1
D)90826
1
B)3
C)4
D)6
BÖLÜNEBİLME KURALLARI
9.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6. SINIF
13.
8
basamaklı
27272727
sayısı
aşağıdakilerden hangisine tam bölünebilir?
A)3 ile bölünebilen her sayı 9’a bölünebilir.
B)6 ile bölünebilen her sayı 3’e bölünebilir.
C)4 ile bölünebilen her sayı 2’ye bölünebilir.
D)10 ile bölünebilen her sayı 5’e bölünebilir.
A)2
B)4
C)6
D)9
14.
Aşağıdaki sayılardan hangisi 6’ya
kalansız bölünür?
C)4
D)3
11.
Rakamları birbirinden farklı 4 ile
kalansız bölünebilen dört basamaklı en
küçük doğal sayı kaçtır?
A)1020
C)1026
B)1024
D)1028
12.
457A sayısının 10 ile bölümünden
kalan 7 olduğuna göre, bu sayının 5 ile
bölümünden kalan kaçtır?
A)2
B)3
C)4
D)0
2
B)8426
D)6886
“Bir matematik problemine dalıp gitmekten
daha büyük mutluluk yoktur.” C. Morley
Adı Soyadı
ZipGrade.com
B)5
www.matematikbankasi.com
A)10 A)6286
C)4446
Aldığı Puan
1
A
B
C
D
11
A
B
C
D
2
A
B
C
D
12
A
B
C
D
3
A
B
C
D
13
A
B
C
D
4
A
B
C
D
14
A
B
C
D
5
A
B
C
D
15
A
B
C
D
6
A
B
C
D
16
A
B
C
D
7
A
B
C
D
17
A
B
C
D
8
A
B
C
D
18
A
B
C
D
9
A
B
C
D
19
A
B
C
D
10
A
B
C
D
20
A
B
C
D
MatematikBankasi.com (5008)
10.
18750
sayısı
aşağıdakilerden
hangisine tam bölünmez?
Hazırlayan: Yılmaz KÖKSAL
Download