Bütçe Yönetimi

advertisement
Bütçe Yönetimi
Büyük Defter Sistemi
OnyxPro2015
Denetim ve Kayıt Sistemi
[03] Genel Muhasebe
Akreditif Yönetim Sistemi
Sistemleri
08
Bütçe Yönetimi Sistemi

Sabit Değerler Yönetim Sistemi
Bütçe gelecek mali dönem için gerçek bir plandır. Planlama, kontrol
etme, koordine etme, iletişim kurma, motive etme, görüntüleme,
değerlendirme ve herhangi bir ihlali ele alma aracı olarak kullanıldığı
gibi, işletme tarafından hedeflerine ulaşmak için de kullanılır.
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
En Önemli İşlevleri:
1 Gerek duyulan herhangi bir döneme (yıllık, altı aylık, üç aylık, aylık) göre veya
işletme yönetimi tarafından istenilen formata göre bütçe tasarısı yayınlar.
2 Üzerine bir yüzde ekleyerek önceki yılın bütçesini kullanmak gibi, üstünde
çalışılacak hızlı bir bütçe yayınlar.
3 Bütçe kalemleri arasında transfer prosedürlerini yürütme kabiliyetindedir.
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
En Önemli Özellikleri:
1 Tamamlanma tarihi veya tahakkuklar ile ilgili işin teminat kapsamındaki durum
ve performansını takip etme.
2 Giren ve çıkan akreditifleri bilme ve ilgili taahhütleri tanıma.
3 Bütçede tanımlanan hedeflere ulaşmak için işletme stratejisini çalışma programına
dönüştürme ve işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesini garantileme.
4 Planlı bütçe onaylanana kadar bütçenin birden fazla versiyonu üzerinde çalışabilme.
5 Eldeki bütçe seçeneklerini kullanarak olası bir sorunu öngörme.
6 Yöneticilerin bütçe hazırlığına katılımıyla ve ulaşılması gereken asıl bütçeler
olarak görmesiyle çalışanları, en iyi performansı sergilemeleri için teşvik etme.
7 Bütçenin asıl sonuçlarını karşılaştırma, olumsuz sonuçları ele alma, olumlu
sonuçları teşvik etme.
8 Bütçe performans değerlendirmesinin sonuçlarını, teşvikler ve kişisel
tecrübelerle ilişkilendirme.
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
Bütçe Yönetimi Sistemi satım, alım, faaliyet, performans
değerlendirme ve tüm işletme aktivitelerindeki iş sonuçları gibi
kalemler ile ilgilenen tüm Onyx Pro Sistemleri ile entegre edilmiştir.
www.onyxproerp.com [08] Bütçe Yönetimi Sistemi
Download