başkent osb`ye atık ve arıtma tesisi

advertisement
BAŞKENT OSB’YE ATIK VE ARITMA TESİSİ
BAŞKENT Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık su Arıtma Tesisi, Bilim. Sanayi ve Tek­
noloji Bakanı Isık'ın katılımıyla acildi. Acılıs öncesi bir konuşma yapan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı, sanayinin Türkiye’nin can damarı olduğunu ve sanayi üretiminin ha­
yati öneme sahip olduğunu belirterek "Bugün Türkiye’deki ihracatın yüzde 95'i sanayi
ürünü ise sanayinin bugünkü Türkiye acısından ne anlam İfade ettiğini uzun cümleler­
le açıklamaya gerek yok. Türkiye için sanayi olmazsa olmaz. Sanayide yasanan bir
olumsuzluk İhracatı, istihdamı ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını etkiliyor. Kısaca­
sı ülkenin büyümesini etkiliyor" diye konuştu. Devreye girecek olan atık su tesisi sa­
yesinde günlük 5 bin metreküp su arıtılacağım ve yine Ankara çayına bırakılacağını
belirten Fikri İşık, "Başkent OSB elde ettiği gri suyla kendi peyzajını, kendi çevre dü­
zenlemesini yapan ve cok daha az doğal kaynakla, cok daha yesll, güzel bir çevre olu­
yor. Artık bizim OSB'lerimiz çevresi yeşili olmayan ağacı olmayan etrafı dağınık alan­
larımız değil" diyerek projenin, kimyasal, biyolojik, fiziksel arıtmadan çıkan suyu tek­
rar kullanıma kazanma noktasında değerlendirmesini temenni etmesini diledi.
Download