PSİ101 – PSİKOLOJİYE GİRİŞ I

advertisement
DERSİN ADI: ULT 402 ULUSLARARASI TİCARET STRATEJİSİ
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
8
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
3
Dersin Amacı
Hedeflenen
Kazanımlar
BÖLÜM: ULUS. TİC. ve FİNANSMAN
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
3
6
Türkçe
Zorunlu
Yok
Uluslararası ticaret ve finansman bölümü, ikinci dönem
Uluslararası ticaret stratejileri ülkeler arasında gerçekleşen mal ve hizmet akımlarında işletme stratejileri ve
uluslararası piyasaların yönetimi ile devletin bu bağlamda değişen rolünü ele almaktadır.
Ders kapsamında ele alınacak temel konular döviz piyasası için temel kavramlar, döviz türevleri ve işletmeler
açısından uluslararası risk yönetimi, uluslararası para piyasaları ve araçları, uluslararası uzun vadeli borçlanma
araçları, uluslararası öz sermaye kaynakları olarak sıralanabilir
Dersin Gidişatı Hafta
KONULAR
01 Döviz Piyasası, döviz arbitraj ve spekülasyonu
02 Döviz ve faiz gelecek işlemleri
03 Döviz ve faiz opsiyonları
04 Döviz ve faiz swapları
05 Uluslararası risk yönetim stratejisi: kur riski
06 Ülke riski ve firma stratejisine etkisi
07 Ara sınav
08 Uluslararası finansal piyasalar
09 Firmaların uluslararası para piyasalarından borçlanma olanakları
10 Sendikalı europara kredileri
11 Uluslararası uzun vadeli ödünç kaynaklar: Yabancı tahvil ve euro tahvil piyasası
12 Uluslararası uzun vadeli ödünç kaynaklar: Yabancı ve euro hisse senedi piyasası
13 Uluslararası kalkınma bankası kredileri
14 Firmaların uluslararası yatırım çeşitlemesi
Değerlendirme
Ölçütleri
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
x
Kısa Sınavlar
x
10
x
60
30
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2003.
Kaynaklar
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download