psi101 – psikolojiye giriş ı

advertisement
DERSİN ADI: İŞL 319_DIŞ TİCARET FİNANSMANI
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
V. YARIYIL
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Dersin Amacı
Hedeflenen
Kazanımlar
Dersin Gidişatı
3
BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARET
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
3
5
Türkçe
Zorunlu
Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Dış ticaretin tanımı, temel kavramları, dış ticaret politikası amaç ve araçları, dış ticaret kredileri, factoring, forfaiting
gibi finansman teknikleri.
Dış ticaret politikaları ve finansman teknikleri konusunda yetkinlik kazanmak.
Ülke dış ticaretinin, özellikle ülke ihracatının gelişimini hızlandırmak, bu konuda gelişmiş eleman sayısını arttırmak.
Hafta
KONULAR
01 Dış ticaretin tanımı ve temel kavramlar
02 Dış ticaret politikaları-korumacı-serbest dış ticaret politikaları
03 İhracat rejimi-İhracatın Teşviki
04 İthalat rejimi-İthalatta haksız rekabet
05 Kambiyo rejimi ve ödeme yöntemleri
06 Akreditif ve türleri
07 Dış ticarette yetkili kuruluşlar
08 Dış ticarette riskler ve alım-satım anlaşmaları
09 Dış ticarette kullanılan belgeler
10 Bağlı ticaret türleri ve serbest ekonomik bölgeler
11 İhracat finansman teknikleri
12 İhracat kredileri ve Türkiye'de ihracat kredilerinin gelişimi
13 İhracat kredi sigortası ve ihracat kredi garantisi
14 Factoring, forfaiting ve export leasing
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
60
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY, Dış Ticaret Rejimi ve İhracatın Finansmanı.
Kaynaklar
*Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download