psi101 – psikolojiye giriş ı

advertisement
PSİ 432 Psikolojide Özel Alanlar: Cinsellik
Yarıyıl
8
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
Dersin İçeriği
Hedeflenen
Kazanımlar
Dersin Gidişatı
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Teori/Ders
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Diğer*
Anlatımı
Çalışması
Grupları
42
83
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Akabay Gülçat
Krediler
Toplam
Kredi
125
AKTS Kredisi
3
5
Türkçe
Seçmeli
Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Psikolojinin bir alt alanı olarak, cinsellikle ilgili bilimsel yaklaşımın ve çalışmaların tanıtılması
Öğrencilere cinsellik konusunun bilimsel yaklaşım ve çalışmalar çerçevesinde öğretilmesi
Öğrencilere cinsellikle ilgili bilimsel yaklaşımları tanıtmak, ileride bu alanda çalışmak isteyecek olanlara
akademik bilgiler çerçevesinde temel oluşturmak
Hafta
01 Cinselliğe Genel Bir Bakış
02
Cinselliğe İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar
03
Araştırma Yöntemleri
04
Sosyal ve Kültürel Etkiler
05
Cinsel Anatomi ve Fizyoloji
06
Cinsel Cevabın Fizyolojisi
07
Çocukluk ve Ergenlik
08
Yetişkinlik
09
Yakınlık ve Sevgi
10
Cinsiyet Rolleri
11
Cinsel Yönelim
12
Farklı Cinsel Davranışlar
13
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
14
Cinsel Sorunlar ve Tedavisi
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
10
X
60
30
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Hyde JS, DeLamater J. (1997). Understanding Human Sexuality (6th ed). McGraw-Hill, New York.
Kaynaklar
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download