Türkiye`de Çevre Cezası Uygulamaları ile Katma Değer Arasındaki

advertisement
Türkiye’de Çevre Cezası Uygulamaları ile
Katma Değer Arasındaki İlişki
A. Çağatay Dikmen1
Özet
Ekonomik gelişmişliğinin artması daha fazla üretimi beraber getireceğinden,
mal ve hizmet üretimi için girdi olarak daha fazla kaynak kullanımı sonucu çeşitli
çevre problemleri ile karşı karşıya kalınabilecektir. Bu bağlamda, ekonomik
gelişim ile çevre sektörüne ilişkin değişkenler arasında bir ilişkinin varlığından
sıkça söz edilebilmektedir. Bu çalışmada, ekonomik gelişmişlik bölgeler bazında
mekânsal olarak değerlendirilmiş; ekonomik gelişim ve çevrenin olası etkilenmesi
arasındaki ilişki de bölgeler bazında uygun istatistiksel ilişki modelleri üzerinden
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Değişkenler için ayrı ayrı gerçekleştirilen mekânsal
analizlere ek olarak, iki değişkeni bir arada inceleyen gelişmiş istatistik yöntemleri
çerçevesinde bölgesel değerlendirmeler de yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Cezaları, Çevre Politikası, Ekonomik Kalkınma
JEL Sınıflandırmaları: Q01, Q51, Q52
1
Dr., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,
Ankara; E-posta: [email protected]
JEBPIR, 1 (1), 2015, 33-48
Abstract
As economic development brings increases in the production, rising usages
of resources in the production of good and services will lead to many environmental
problems. In this framework, the existence of a relationship between economic
development and the variables of environmental sector is widely speculated. This
study evaluates economic development at sub-region level spatially; and the possible
relationship between economic development and environment is investigated at the
region level using appropriate statistical relations models. In addition to the spatial
analysis on the basis of variables, we make regional assessments on the basis twovariable statistical models.
Keywords:
Development
Environmental
Penalties,
JEL Classifications: Q01,Q51, Q52
34
Environmental
Policy,
Economic
Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi | Kırıkkale Üniversitesi İktisad... Page 1 of 6
(http://iibf.kku.edu.tr/)
Ana Sayfa (http://iibf.kku.edu.tr) | Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler Dergisi
Ana Sayfa
Duyurular
Dergi Hakkında
Künye
Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Mustafa ACAR – Kırıkkale Üniversitesi
Berdal ARAL – İstanbul Şehir Üniversitesi
Tayyar ARI – Uludağ Üniversitesi
Muhittin ATAMAN – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mustafa AYDIN – Kadir Has Üniversitesi
Hakan BERUMENT – Bilkent Üniversitesi
Ömer ÇAHA – Yıldız Teknik Üniversitesi
Halis ÇETİN – Cumhuriyet Üniversitesi
Güven DELİCE – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Ömer DEMİR – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Selahattin DİBOOĞLU – University of Missouri – St. Louis
Ömer Selçuk EMSEN – Atatürk Üniversitesi
http://iibf.kku.edu.tr/?page_id=251
4/25/2016
Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi | Kırıkkale Üniversitesi İktisad... Page 2 of 6
Ramazan GÖZEN – Marmara Üniversitesi
Raymond HINNEBUSCH – University of St Andrews
Hasan KAVAL – Gazi Üniversitesi
Turalay KENÇ – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Cüneyt KOYUNCU – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Nezir KÖSE – Gazi Üniversitesi
Jennifer OLMSTED – Drew University
Fatih ÖZATAY – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Şuayip ÖZDEMİR – Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bekir Berat ÖZİPEK – İstanbul Ticaret Üniversitesi
Onur ÖZSOY – Ankara Üniversitesi
Walter PARK – The American University
İsa SAĞBAŞ – Afyon Kocatepe Üniversitesi
Naci Tolga SARUÇ – Beykent Üniversitesi
Selami SEZGİN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dilaver TENGİLİMOĞLU – Atılım Üniversitesi
Selahattin TOGAY – Gazi Üniversitesi
Ömer TORLAK – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özlem TÜR – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ahmet UZUN – Akdeniz Üniversitesi
Ekrem YILDIZ – Kırıkkale Üniversitesi
Son Sayı
Eski Sayılar
http://iibf.kku.edu.tr/?page_id=251
4/25/2016
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards