DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ TEMEL YIL GÜNCELLEMESİ Dış

advertisement
T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BAŞKANLIĞI
No
: 12
Tarih
: 13/03/2013
DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ
TEMEL YIL GÜNCELLEMESİ
Dış ticarete konu olan malların birim değerlerinde ve miktarlarında meydana
gelen değişimi ölçen endeksler, ihracat ve ithalat için birim değer endeksleri ve
miktar endekslerini kapsamaktadır.
Tüm endekslerde olduğu gibi dış ticaret endekslerinde de güncel gelişmeleri
daha iyi yansıtmak amacıyla temel yıl değişimleri kaçınılmaz olmaktadır. Zincirleme
yöntem, temel yılın eskimesine ilişkin bazı sakıncaları ortadan kaldırmakla birlikte, dış
ticaret endekslerinde kapsanan sektörlerin yeniden tespit edilmesi, ağırlığı azalan
sektörler yerine ağırlığı artan sektörlerin kapsama alınması, endeks hesaplamada
temel alınacak madde düzeyinin tespiti (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu yerine
Birleştirilmiş Mal Sınıflamasının kullanılması) gibi konular, ancak endeks temel yılının
yenilenmesi ile mümkün olabilmektedir.
Bu kapsamda, 2003 temel yıllı dış ticaret endeksleri 2010 temel yıllı olarak
hesaplanmıştır. 2010 temel yıllı dış ticaret endeksleri ile dış ticarette meydana gelen
yapısal değişimi daha iyi yansıtması amaçlanmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak, Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Standart Sanayi Sınıflamasına-Rev4
(ISIC Rev4) göre de dış ticaret endeksleri hesaplanmaya başlanılacaktır.
Yeni hesaplanan endekslerin Ocak 2013 sonuçları, 14 Mart 2013 tarihinde
haber bülteni ile yayımlanacaktır.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerin kapsamı da toplam endeks
sayılarına ilave olarak alt kalemler düzeyinde de yapılarak genişletilmiştir. Uluslararası
Standart Ticaret Sınıflamasının-Rev3 (SITC Rev3) genel ve 10 alt kalemi, Geniş
Ekonomik Grupların Sınıflamasının (BEC) 3 alt kalemi ile Tüm Ekonomik Faaliyetlerin
Standart Sanayi Sınıflamasının 4 alt kaleminin mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış serilerine, dış ticaret endeksleri veri tabanlarından erişilebilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
TÜİK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Tel: 0312 425 20 52 – 410 01 10
Faks: 0312 425 20 53
E-Posta: [email protected]
Download