adnan menderes üniversitesi nazilli meslek yüksekokulu

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Uluslararası İktisat
Ders Kodu
MKS213
AKTS Kredi
4
İş Yükü
Ders Düzeyi
78 (Saat)
22.10.2017
Önlisans
Teori
2
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin; Uluslararası ticaret teorileri ve politikalarının etkilerini analiz etme becerisi
sağlanacaktır.
Özet İçeriği
Temel uluslararası ticaret teorilerini kavramak, Dış ticaret politikası araçlarını ayırt etmek
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Uluslar arası İktisat, Kenen Çelik
2
Uluslar arası İktisat, Halil Seyidoğlu
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
2
Teorik
Merkantilistler ve Fizyokratlar
3
Teorik
Klasik Ticaret Teorileri
4
Teorik
Faktör Donatım Teorisi
8
Teorik
Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları
9
Teorik
Korumacılığı Savunan Görüşler
10
Teorik
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
11
Teorik
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri
12
Teorik
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
13
Teorik
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
14
Teorik
Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
2
0
28
Ara Sınav
1
20
0
20
Dönem Sonu Sınavı
1
30
0
30
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
78
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Temel Uluslarası Ticaret Teorilerini Kavramak
2
Dış Ticaret Politikası Araçlarını Ayırt Etmek
Program Çıktıları (Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası)
1
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
3
Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasalarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bunları pratik açıdan uygulayabilmek
4
İş yerlerinde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 22.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
5
Para ve sermaye piyasası araçları ve kurumları ile ilgili kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabilmek
6
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek
7
Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
8
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
9
İşletme içinde doğabilecek durum ve
yeteneğini kazanabilmek
10
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçe ’yi
olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme
kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç
düzeyine erişebilmek
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
ÖÇ2
PÇ1
5
5
PÇ2
3
3
PÇ3
4
4
PÇ4
4
4
PÇ5
3
3
PÇ6
4
4
PÇ7
2
2
PÇ8
2
2
PÇ9
3
3
PÇ10
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 22.10.2017
2/2
Download