adnan menderes üniversitesi didim meslek yüksekokulu

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Text Analysis and Translation in Travel Services I
Ders Kodu
TTS113
AKTS Kredi
4
İş Yükü
Ders Düzeyi
52 (Saat)
Teori
21.10.2017
Önlisans
4
Uygulama
0
Laboratuvar
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında
iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Özet İçeriği
İletişimin tanımı, türleri, öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında
iletişim. Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
0
Okt. Mehmet Burak OKŞAR
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Prof. Dr. Demet Gürüz, Dr. Ayşen Temel Eğinli; İletişim Becerileri Anlamak – Anlatmak- Anlaşmak.
2
Doç. Dr. Ersin Altıntaş; Beden Dili Sözsü İletişim
3
John Adair; Etkili iletişim Yönetim Silahlarının en Önemlisi
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Dersin amacının ve ders içeriklerinin tanıtımı
İletişimi hangi alanlarda kullanır?
İletişimin tanımı
İletişim türleri (sözlü ve yazılı iletişim)
2
Teorik
İç iletişimin tanımı
Kendini tanımak farkına varmak
Öz güven/saygı
Öz anlatım
3
Teorik
Empatik iletişim
Empatik iletişimve Ego
Empatik iletişim süreci
4
Teorik
Beden dilin tanımı.
Beden dilini kulanarak iletişim kurmak ve karşıdaki insanı anlamak.
Farklı kültürlerde beden dilinin kulanımı.
5
Teorik
Grup kavramı
Grup türleri
Grup iletişimi
6
Teorik
Aile yaşamında iletişim
7
Teorik
Aile yaşamında iletişim
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9
Teorik
Kurumsal iletişim
Örgüt iletişimi
10
Teorik
İkna kavramı
İkna süreci ve ikna kuramları
11
Teorik
İkna Stratejileri ve etkili iletişim yöntemleri
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
12
Teorik
İkna stratejileri ve etkili iletişim yöntemleri
15
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
1
2
42
Ara Sınav
1
4
1
5
Dönem Sonu Sınavı
1
4
1
5
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
52
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Toplumsal hayatta gerçekleşen insan ilişkilerini gözlemler, iş yaşamında, sosyal yaşamda, eğitim yaşamında ve kişisel
gelişimde bilgi ve beceriler kazanır.
2
Kişilerarası iletişim sorunlarını, algılama kavramını, kişilerarası iletişimde doğru soru sorabilmeyi ve cevap verebilmeyi kavrar,
sağlıklı iletişimin temel unsurları hakkında bilgi edinir.
Program Çıktıları (Turizm ve Seyahat Hizmetleri)
1
Turizm ile doğal, kültürel, tarihi ve sosyal çevre ilişkileri bilincine sahip olmak.
2
İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
3
Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
4
Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibi olmak.
5
Ülkesel ve küresel ölçekte seyahat destinasyonları, motivasyonları ve hareketleri konusunda bilgi sahibi olmak.
6
Ülkeler ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak.
7
Seyahat işletmeciliğinde kullanılan otomasyon sistemlerine hakim olmak.
8
Seyahat acentacılığı ve biletleme konusunda teknik bilgiye hakim olmak.
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
ÖÇ2
PÇ1
1
1
PÇ2
3
3
PÇ4
3
4
PÇ7
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
2/2
Download