ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
DÜZENLENİYOR
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
organizasyonunda Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te “Dış Ticaret Bilgilendirme
Seminerleri” düzenlenecektir.
Söz konusu seminerler, “İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları” (Türk Ürünlerinin
Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin
Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim, Marka, ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş
Belgelerinin Desteklenmesi, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi),
“Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları” ve “İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim” konularını
kapsamaktadır.
Toplantı yer ve zaman bilgileri ile programın detayları aşağıdadır:
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu: 23 Kasım 2015 Pazartesi
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu: 24 Kasım 2015 Salı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu: 25 Kasım 2015 Çarşamba
Seminerlere katılım ücretsiz olup, http://www.gaib.org.tr/forms/seminer/basvuru.htm
adresinde yer alan Başvuru Formu’nun doldurulması yeterlidir.
PROGRAM AKIŞI
09.15-09.45 Kayıt /Açılış
09.45-11.00 İhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri - Onur TEKYILDIZ,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı
11.00-11.15 Çay / Kahve Arası
11.15-12.45 İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları
- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim,
Marka ve Tasarım Destekleri - Hüseyin AYDIN, Ekonomi Bakanlığı İhracat
Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı
- Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hüseyin AYDIN - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret
Uzmanı
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi - Hüseyin
AYDIN, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı
12.45-13.00 Çay / Kahve Arası
13.00-13.30 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları - Dr. Nazmi Tolga TUNCER,
Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı
13.30-14.00 İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim - Sedat ÜREY, Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
2) TASLAK MEVZUAT HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Bilindiği üzere; tarım ürünlerinin ticari kalite denetimine ilişkin 2015/21 sayılı “Bazı
Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”nin güncellenmesine
yönelik çalışmalar kapsamında, ilgili taraflardan alınan görüşler ve uygulamada karşılaşılan hususlar
çerçevesinde hazırlanan Tebliğ taslağı ve eklerine ilişkin daha önce Genel Sekreterliğimiz görüş ve
önerileri talep edilmişti.
Bu defa, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda aynen; söz konusu Tebliğ’in
güncellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ve anılan Tebliğ’in ekli listelerinde yer alan
standartlardan bazılarının Ekim ayında revize veya tadil edildiği bilgisinin Türk Standartları
Enstitüsü tarafından Bakanlıklarına iletildiği bildirilmektedir.
Bu itibarla, daha önce görüşe açılanlara ilaveten son dönemde bahse konu Tebliğ’de
yapılan ve yapılması teklif edilen düzenlemeler ile taslakta yer alan yeni standart/teknik
düzenlemelere (taslak üzerinde renklendirilmiştir) ilişkin olarak bir örneği ekte yer alan görüş
bildirim formunun doldurularak en geç 17 Aralık 2015 Salı günü mesai bitimine kadar, Ekonomi
Bakanlığı’na gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10
E-mail:
[email protected] ) iletilmesi rica olunur.
EKLER :
1. Değişiklikler
2. Görüş Bildirim Formu
3. TS_101_T1_Word
4. TS_798_Word
5. TS_1068
6. TS_1073_T2_Word
7. TS_1206_T2_Word
8. TS_1898_T2_Word
**************************************************
3) TSE STANDART TASARILARI HAKKINDA
( SÜRELİ )
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ekte yer alan ve aşağıda isimleri belirtilen standart
tasarılarına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 30 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai bitimine
kadar, TSE’ye gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail:
[email protected] ) iletilmesi rica olunur.
- “tst 887 Yemeklik Pamuk Yağı” standart tasarısı,
- “tst 201394543 Hurma Suyu Konsantresi” standart tasarısı,
- “tst 890 Yemeklik Soya Yağı” standart tasarısı,
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
- “tst 888 Yemeklik Mısır Yağı” standart tasarısı,
**************************************************
4) MALEZYA İTFAİYE VE KURTARMA KURUMU İHALELERİ
Dış İşleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Kuala Lumpur Büyükelçiliği’nin yazısına atıfla, Malezya
Şehircilik, İskân ve Yerel Yönetim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren İtfaiye ve Kurtarma
Kurumu Genel Müdürü Dato’ Wan Mohd Nor bin Hj. İbrahim ile 16 Ekim 2015 tarihinde bir
görüşme gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
Yazının devamında, Genel Müdür Dato Wan’ın ülkemizdeki itfaiye birimleriyle aralarında
işbirliği tesis etmekten ve ülkemizi ziyaret ederek muhataplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet
duyacakları ve yangınlara müdahale alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri ve bu şirketlerin
ürettikleri özellikle itfaiye aracı gibi kaliteli ürünler hakkında bilgi sahibi olduklarını, kendilerinin
açtıkları ihalelere Türk firmalarının katılmalarının yararlı olacağını, zira fiyatları yüksek olan
Avrupa ve ABD merkezli firmalardan alım yaptıklarını, Türk şirketlerinin ihalelere katılmak için
Malezya’da başarılı bir ortak bulmaları gerektiği belirtilmekte olup, anılan kuruma ait ihale
duyuruları ve ilgili irtibat kişilerinin detayları aşağıda yer almaktadır.
FIRE AND RESCUE DEPARTMENT OF MALAYSIA
Ministry of Urban Wellbeing, Housing and Local Government
http://www.bomba.gov.my/english.php/pages/view/618
İhale Duyuruları
http://www.bomba.gov.my/english.php/pages/view/870
Director General Office
Dato’ Wan Mohd Nor Bin Hj. Ibrahim - Director General
Address: Lebuh Wawasan, Presint 7 32250 Putrajaya, Malaysia
Tel: 603-8892 7600
Fax: 603-8888 0023
Email: [email protected]
**************************************************
5) ENDONEZYA İŞADAMLARI HEYETİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve
Meclisleri organizasyonu ile 7-10 Aralık 2015 tarihleri arasında Endonezya'ya yönelik işadamları
heyeti düzenleneceği ve başkent Jakarta şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş
gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve Endonezya'ya yönelik yeni iş ve yatırım
imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete doğal taşlar (ham blok-mermer, işlenmiş
mermer, traverten), maden ve mineraller (feldispat), petrol ürünleri (petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar), elyaf ve iplik (pamuk (kardesiz, taranmamış)), demir çelik
(demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller, demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri, demir/çelik
filmaşin, demir/alaşımsız çelikten çubuklar), iş ve maden makineleri (ağır iş makine ve cihazlarının
aksamı, parçaları), elektrikli makineler ve kablolar (elektrik transformatörleri, statik konvertisörler,
endüktörler), tarım ve alet makineleri (traktörler), otomotiv ana ve yan sanayi (kara taşıtları için
aksam, parçaları), yaş meyve ve sebze (narenciye), un, zeytinyağı, şekerli ve çikolatalı mamuller,
makarna, maya, endüstriyel bitkiler (tütün) sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası
standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade
edilmektedir.
Bahse konu yazıda, anılan heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/9LxJRY
adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 27 Kasım 2015 Cuma günü mesai bitimine
kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer
ve vize işlemleri ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmaların, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804
8000 9986 04), Dolar hesabına 1.500.- Usd (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans
ödemesi yapmaları gerektiği bildirilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi: Şükrü SİYASAL
E-posta: [email protected]
Tel: 0 212 454 14 74
**************************************************
6) AB/ ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk
Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Asesülfam Potasyum” (2106.90.92, 2106.90.98, 2934.99.90,
3824.90.92, 3824.90.93 ve 3824.90.96 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı
kilogram başına 2,64 ve 4,58 Euro arasında değişen nihai anti-damping vergileri tatbik edilmesine
karar verildiği ve konuya ilişkin 31 Ekim 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.287.01.0052.01.ENG
internet
adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
**************************************************
5
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
7) AB’NİN KISITLAYICI TEDBİRLERİ
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda;
Avrupa Birliği’nin kısıtlayıcı tedbirlerine ilişkin son dönemde yayımlanan Tüzük ve Kararların
bildirildiği belirtilmekte olup, söz konusu kararları içeren liste ekte yer almaktadır.
**************************************************
8) CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“MAHSUL DANE MISIR SATIŞ İHALESİ” DÜZENLİYOR
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, işletmelerine ait Şanlıurfa Ticaret
Borsası’nda (Buğday Pazarı Bürosu Satış Salonu) 18.11.2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan
10.000 ton mahsul mısırın satış ihalesine ait düzenlenen ilan ektedir.
**************************************************
9) ÇEŞİTLİ DUYURULAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; 9–11 Aralık 2015 tarihlerinde
Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından Çırağan Sarayı’nda “6. Boğaziçi Zirvesi”
düzenleneceği ve anılan programa katılmak isteyen DEİK Kurucu Kuruluş üyelerinin ekte yer
alan katılım formu aracılığı ile katılımlarını [email protected] adresine iletmeleri gerektiği
ve DEİK Kurucu Kuruluş üyelerine katılım ücreti üzerinden %30 indirim uygulanacağı ifade
edilmektedir.
***************************
6
Download