Girişimcilik Eğitimi Müfredatı Eğitmen: Münteha Adalı Eğitim Süresi

advertisement
S.S. Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi,
Adres: Soğanyemez mah.497 sok.no: 6/B Edremit /Balıkesir, Tel:02663721673 Cep:05334462930, E-Posta: [email protected]
Girişimcilik Eğitimi Müfredatı
Eğitmen: Münteha Adalı
Eğitim Süresi: 2 saat
Eğitimin Amacı:
Bu eğitim ile kendisi de bir girişimci olan eğitmenin kendi girişimcilik hikayesi ve girişimci olma
yolundaki iş fırsatlarını görüp değerlendirme, fayda sağlama, yaratıcı, yenilikçi olma, risk alma, öncü
olma, rekabetçi düşünme konularında aktaracağı bilgilerle kadınların örnek hikaye ve tecrübelerden
yola çıkarak aldıkları teori ve pratik bilgilerle girişimci olmalarına teşvik etmek amaçlanmaktadır.
Eğitimin İçeriği:
GİRİŞİMCİLİK
Yeni bir fikri, risk alarak üretime dönüştüren kişiyi girişimci olarak tanımlarken, girişimcilik süreçlerini
de göz önünde bulundurmak gerekir.
Timmons'un girişimcilik süreci modeline göre:
Fırsat, Kaynaklar ve Ekip'ten oluşan bir üçgendir. Bu ayaklardan biri daha güçlü olabilir. Burada dengeyi
iyi kurmak gerekir.
 Fırsat: Girişimci, piyasada kimsenin göremediği fırsatı iyi bir gözlemle görerek işe dönüştürür.
 Kaynaklar: Bu kaynaklar maddi olabildiği gibi, çevre, bilgi birikimi ve tecrübedir.
 Ekip: Girişimcilik artık bir takım oyunudur. Ekibin bilgi birikimi, birlikte iş yapabilme yetenekleri,
azimleri girişimcilikte güçlü bir şekilde yol almalarını sağlar.
Girişimcinin tutkuyla işine bağlı olması gerekliliğinin yanında cesaretli ve kararlı olması gerekir. Problem
çözme yeteneği ve hoşgörü bu sürecin bir parçasıdır. Bir girişimci, duygusal, sosyal ve entellektüel
zekalarını çok iyi kullanabilmelidir.
Kadınlar ve erkekler arasında girişimcilikte farklılıklara bakıldığında, erkek 25-35 yaş arasında (ekmek
kazanma, evine bakma amacıyla) girişimci olurken, kadınlar ise annelik ve kaynaklara ulaşamama gibi
sebeplerle 35-45 yaş arasında girişimci oluyorlar.
GİRİŞİMCİLİKTE MOTİVASYON
 Bağımsız olma, kendi işinin patronu olmak
 Maddi ve manevi doyuma ulaşmak
 Esnek bir iş ortamına sahip olmak
 Karar verici olmak
 Statü kazanmak
 Ailesine destek olmak
 Hobisini işe dönüştürmek
GİRİŞİMCİLİĞİN OLUMLU YÖNLERİ
 Fikirlerini hayata geçirip, uygulaması
 İşine yön veren olması
 Yöneticilik yapması
S.S. Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi,
Adres: Soğanyemez mah.497 sok.no: 6/B Edremit /Balıkesir, Tel:02663721673 Cep:05334462930, E-Posta: [email protected]

Kendi gelirinin olması
GİRİŞİMCİLİĞİN SARP YOLLARI
 Riskin olması
 Sorumluluğun artması
 Finansman ve nakit akışını kontrol etmesi
 Kendini yenilemek durumunda olması
 Yöneticilik dengesini iyi kurması
 Gelirinin düzensiz olması
 Dışarıdaki ekonomik süreci iyi takip etmesi
GİRİŞİMCİDE BULUNMASI GEREKEN BECERİLER
 Liderlik
 Problem çözme bilgisi
 Karar verme
 Planlama
 Network oluşturma
 Kendine bakabilme
 Yenilikleri takip etme
 Misyon ve vizyonunu belirleme
 İyi bir iletişim
GİRİŞİMCİLİĞİN ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER
 Ekonomi politikaları
 Rekabet edebilme gücü
GİRİŞİMCİLİKTE EKİP NASIL OLMALI
 Ben değil biz olmak
 Dürüstlük, kararlılık, hesap verilebilir olmak
 Ekip çalışmasında yardımlaşma olmalı
 Belirlenmiş net kurallara uyulması
NEDEN BURADAYIZ
 Fark yaratmak
 Sorgulamak
 Öğrenmek
 Uygulamak
 Kendimize bakmak
 Yeteneklerimizin farkına varmak
 Girişimciliğe adım atmak
S.S. Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi,
Adres: Soğanyemez mah.497 sok.no: 6/B Edremit /Balıkesir, Tel:02663721673 Cep:05334462930, E-Posta: [email protected]
KADIN GRUPLARININ BİRLİKTELİĞİNDEN DOĞAN GİRİŞİMCİLİK
Kadınlar, farklı düşünceye, farklı davranışa sahip olmaları grubu zenginleştirir. Farklılıkları
harmanlamak, anlamak mutluluktur. Bu süreç emek ister. En zoru ve güzeli var olan bilgileri bir araya
getirip yoğurmaktır.
Kadına biçilen eş ve annelik rolüne girişimci rolünü eklemek, bu rolü sırasıyla oynamak
performansımızın bir göstergesidir. Rollerimizdeki performanslar bize not verilmesini sağlar.
Her oyunun izleyicisi vardır.
 Görselliğimiz, tarzımız,
 Kişisel davranışlarımız (lider, muzip, zeki, geçimsiz),
bunlar bizim markamızı oluşturur, hayatımızı etkiler.
Kendimize şu soruyu sormalıyız. Nasıl bir marka olmak istiyoruz, nasıl bir iz bırakmak istiyoruz.
Girişimcilik alanında fark yaratmak, var olmak istiyorsak inançla, swot analizimizi yaparak, kişisel
markamızla yol almalıyız.
Download