Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri

advertisement
1. Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri
2. İç Girişimcilik
3. Girişimcilikte Yaratıcılık
4. Girişimcilikte İnovasyon
5. İş Planı
1
6. Girişim Finansmanı
7. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
8. Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM
1
Dersin Kodu : İŞL108U
Dersin Adı : Girişimcilik
2
Dersin Dönemi :Bahar
Dersin Kredisi :4
Dersin Soru Sayısı : 20
Ara Sınav Sorumlu Üniteler : 1-4
Dönem Sonu Sınavı Sorumlu Üniteleri: 1-8
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM
2
ÜNİTE:1
Bazıları, her şeyi
olduğu gibi görür,
"niçin?" diye
sorar. Ben, hiç var
olmamış şeyleri
düşünürüm "neden
olmasın?" diye
sorarım.
Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri
Girişimcilik, iktisadi eşya ya da hizmet yapımı amaçlı üretim
faktörlerinin tek araya getirilerek, uygun fiyat fırsatların yepyeni
değerlere
dönüştürüldüğü
organizasyonun
oluşturulmasıdır.
Gereken süre ve çabanın ortaya koyulmasıyla finansal, ruhsal ve
toplumsal rizikolar alınarak para bazlı kazanç ve şahsi tatminin ele
geçirilen çeşitli eylemler ortaya koyulmasıdır. Girişim ( Girişim ),
kişilerin istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak için üretim
yapan ve yepyeni teknolojileri uygulayan, yepyeni ürünler
geliştiren ya da pazarı genişleten uygun fiyat birimdir.
Bernard Shaw
Girişimler İnsan ve malzemeden meydana gelen birey ya da emtia
topluluğu şeklindeki örgütlerdir. Kâr (kazanç) ve fayda (fayda)
sağlamayı amaçlar. Üretim, pazarlama, tedarik, fonlanma benzeri
amaçlarla
ortaya
çıkarlar.
Girişimler
hukuksal
özellikleri
bakımından çoğunlukla tek işletme ya da firma olarak yapılanırlar.
Fakat girişim kavramı tek işletmeden ziyade yenilikçi, değişim
gösteren koşullara ahenk sağlama kabiliyetine sahip ve tespit
edecek tek seviyede riziko almış durumda olan tek oluşumu anlatır.
Girişimcilik kavramı birçok yazar tarafından farklı bakış açılarıyla
incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla risk, sermayenin
tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu
gibi konular ağırlıklı olarak ele alınarak bu kavram açıklanmaya
çalışılmıştır. Birçok yazar girişimciliği, küçük işletme kurulması
ve bunların yönetilmesi ile özdeşleştirmiştir. Girişimcilik, üretim
faktörlerini
biraraya getirerek değer yaratma ve toplumsal
kalkınmaya yardımcı olma şeklinde özetlenebilir.
Başarılı girişimciler her yaştan, her gelir seviyesinden, her ırktan ve
her cinsiyetten olabilir. Bununla birlikte girişimcilerin, eğitim ve
0888 228 22 22
WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM
3
3
Download