uzm. burcu ersoy - Akademi-de

advertisement
UZM. BURCU ERSOY
-DEPARK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Uzm. Burcu Ersoy, DEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu ve İngilizce İşletme Yüksek
Lisans Tez aşamasındadır. Akademik kariyer öncesinde Ege Bölgesinin yerli ve yabancı
sermayeli büyük işletmelerinde tedarik zinciri yönetimi bölümlerinde uzman ve orta düzey
yönetici olarak çalışmıştır. Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirilmesi, Dış Ticaret,
Stratejik Planlama, Bütçeleme ve İç Denetim konularında tecrübelidir. 2009-2013 yılları
arasında çeşitli kalkınma ajansları için özellikle KOBİ mali destek programlarında bağımsız
değerlendirici olarak görev almıştır. TÜBİTAK İş Mentörlüğü eğitimi almıştır. TÜBİTAK 1513
TTO projesinin hazırlanma aşamasında Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri (Modül 3) ve
Girişimcilik ve Şirketleşme Faaliyetleri (Modül 5) geliştirilmesi görevini üstlenmiştir. 2013
yılından beri Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) İletişim Ofisi Ve Proje Başvuruları
Sorumlusu ve DETTO- Girişimcilik ve Şirketleşme Hizmetleri Uzmanı olarak çalışmakta olup,
teknopark ile ilgili proje kabul, mevzuat, bakanlık raporlaması gibi idari süreçlerin ve girişimci
iş planı geliştirme, girişimci mentörlüğü, melek yatırımcı görüşmelerine hazırlık gibi
hizmetlerde aktif olarak görev almaktadır.
Download