DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİS

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
BİS 101 Etkili İletişim Becerileri
(AİS)
Ön Koşul
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1.Yarıyıl
3+0
3
3
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
İnsan iletişimini etkileyen faktörlere dikkat çekerek öğrenci bilincini
artırmak, böylece öğrencinin hem bireysel olarak hem de geleceğin
öğretmenleri olarak daha iyi iletişim becerilerine sahip olmasını sağlamak.
Bu ders kişinin kendi ile konuşmasından gurup konuşmasına kadar devam
eden değişik konuşma evrelerini kapsar.
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Kişilerarası iletişimin açıklanması, iletişim türlerinin, araçlarının ve
özelliklerini açıklanması, etkili dinleme, geri bildirim, iletişimdeki faktörler,
iletişimi artıran faktörler, iletişimde duyguların önemi, çatışma ve çatışmayı
önleme yolları, veli öğretmen konuşması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Etkili dinlemeyi öğrenir
2. Diğerleriyle iletişim kurmayı öğrenir
3. İletişim engellerinin neler olduğu öğrenir
4. Hatalı iletişimi öğrenir
5. Kendini ve diğerlerini tanır
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
DERS AKIŞI
Hafta
1
2
Konular
Ders müfredatının tanıtımı
Proje çalışması, iletişim becerileri ve iletişim etkileyen
faktörler
3
Proje çalışması karikatür analizi
4
Proje, sunum, resim üzerine konuşma
5
Proje, sunum, resim üzerine konuşma
6
Proje, sunum, karikatür analizi
7
Proje, sunum, sözlü kitap eleştirisi
8
Ara Sınav
9
Proje, sunum karikatür analizi
10
Proje, sunum sözlü kitap eleştirisi
11
Proje, sunum tartışma
12
Proje, sunum tartışma
13
Proje, sunum karikatür analizi
14
Proje, sunum resim üzerine konuşma
15
Proje, sunum sözlü kitap eleştirisi
16
Final Sınavı
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
Barton, Geoff. 2000. Writing o 14. Oxford University Press
Greenall,Simon.(1986).Effective Reading. Cambridge University Press
Scull,Sharon (1987).Critical Reading and Writing for Advanced Students.
Prentice Hall Regents
Diğer
Kaynaklar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
50
Ödev
1
50
Toplam
100
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
İngilizce öğretim süreçlerini planlar.
2
İngilizce öğretimine uygun ortamlar organize eder.
3
İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel
bir gözle değerlendirir.
4
İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
5
6
7
İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik
kaynakların uygunluğuna karar verir.
Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun
öğrenme stratejilerini seçer.
Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini
geliştirir.
X
X
X
X
X
X
X
8
Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.
X
9
Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler
üretir.
X
10 Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.
Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için
takip eder.
Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin
12
önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.
X
11
X
X
13 Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
X
14 Yabancı dil testleri geliştirir.
15
X
İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün
etkinlikler tasarlar.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Ödev
1
10
10
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Etkinlik
Toplam İş Yükü
100
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3,33
Dersin AKTS Kredisi
3
Download