(asteraceae) Cinsine ait Taksonların Flow Sitometri

advertisement
tetraploid olarak kayda geçirilen alttür xvaria’ya ait popülasyonların DNA içeriklerinin yaklaşık
olarak domatesin DNA içeriğinin 1,7 katı olacak şekilde 3,23 pg civarında ve 2C genom değerinin
yaklaşık olarak 3200 Mb büyüklüğünde olduğu gözlemlendi
Sonuç ve Tartışma: M. sativa subsp. xvaria olarak sınıflandırılan popülasyonların ploidi düzeyi
bakımından doğru sınıflandırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu alttüre ait popülasyonların genom
ebadında varyasyona rastlanmış olmakla beraber ortalama 3200 Mb olarak ölçüldü. Bu değer
literatürde önerilen tahmini değerle uyuşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: M. sativa, flov sitometri, genom ebadı, ploidi düzeyi
Teşekkür: Çalışmanın flov sitometrik analizlerine yardımcı olan Prof. Dr. Metin Tuna’ya teşekkür
ederiz. Bu çalışma, 109O860 Nolu TÜBİTAK 1002 projesi ile desteklenmiştir.
PH–092
Türkiye echinops l. (asteraceae) Cinsine ait Taksonların Flow
Sitometri Yöntemi ile 2c DNA Miktarının Belirlenmesi
Handan Şapcı, bCem Vural, cElwira Sliwinska
Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
b
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı,
c
Laboratory of Molecular Biology and Cytometry, Department of Genetics and Plant
Breeding,University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Poland
[email protected]
a
a
Amaç: Çalışma neticesinde, Echinops L. cinsine ait türlerin 2C DNA miktarları belirlenerek türler
arasındaki akrabalık ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Echinops cinsine ait türlerinin tohumları çimlendirilerek
çalışma materyali olarak kullanıldı. Çimlendirilen tohumlar saksılara ekilerek büyümeleri sağlandı.
Genç dokulardan DNA izolasyonu yapılarak, flow sitometri cihazı ile nuklear DNA miktarı
analizleri yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda Türkiye de yayılış gösteren Echinops L. cinsi ait türlerin DNA miktarları
flow sitometri tekniği ile belirlenmiştir. Her tür için 5’er tekrarlı ölçümlerin sonucunda taksonların
2C DNA miktarları belirlenmiştir.
Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada analizleri yapılan türlerin 2C DNA değerleri 5,549 pg ile 13,962
pg aralığında değişmektedir. Bu türlerden E. melitenensis en küçük 2C DNA değerine (5,549 pg)
sahipken, 13, 962 pg ile en yüksek DNA miktarına E. onopordum sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Flow sitometri, Echinops, Asteraceae, 2C DNA.
Teşekkür: Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FBY11-3323 kodlu proje ile desteklenmiştir.
1400
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Download