Türkiye Genom Araştırması ile Kişiye Özel Tedavi

advertisement
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SEMİNERİ
Türkiye Genom Araştırması ile Kişiye Özel Tedavi
Prof. Dr. Nesrin ÖZÖREN
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Türkiye'deki genetik çeşitliliğin yapısını ve genetik çeşitliliğin derecesini anlamak, insan çeşitliliğini anlamak,
insan göçlerini ve dolayısıyla batı toplumlarının kökenini anlayabilmek bakımından önemlidir. Bu seminerde
Türkiye’deki genom çeşitliliğinin yapısı üzerinde durulucaktır. Genetik çeşitlilik son dönemde, insan
hastalıklarının açıklanmasında önemli bir yer edinmiştir. Genom araştırmasında Türkiye'de ilk defa uygulanan
yöntemlerin, ileride kişiye özel genom ve kişiye özel tıbbi tedavi gibi çalışmaların gelişmesi ve bu çalışmalar için
zorunluluk olan genomik çeşitlilik veri tabanı oluşturulması için önemi vurgulanacaktır.
Tarih: 23 Mart 2016
Saat: 14:00
Yer: Fen Fakültesi Kurul Odası
Download