Slayt 1 - Befarmex

advertisement
ENTEGRE
MÜCADELE
Günümüzde insan sağlığının,
çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin
korunması ön plana çıkmış,
zararlılarla mücadelenin
agroekosistem ve sürdürülebilir
tarımsal üretim dikkate alınarak
yapılması zorunlu olmuştur.
TANIMI:
Zararlı türlerin popülasyon
değişimlerinde rol oynayan tüm
faktörlerin çevresiyle birlikte
düşünülerek zararlı popülasyonların
ekonomik zarar düzeylerinin altında
tutulabilmesi için bütün teknik ve
yöntemlerin uyum içerisinde
kullanılmasıdır.
AMAÇ
Bitkisel üretimin kalite ve
miktar yönünden artırılması
Sağlıklı bitkisel ürünler elde
edilmesi
Doğal düşmanların ve doğal
çevrenin korunması
Pestisit kullanımının azaltılması
ve pestisitlerin çevreye verdiği
zararın önlenmesi
Tarla-bağ ve bahçelerin
periyodik olarak kontrol
edilmesidir.
HEDEF
Zararlı popülasyonların
ekonomik zarar düzeylerinin
altında tutulabilmesi için
bütün mücadele teknik ve
metotlarının birbiri ile uyum
içerisinde kullanılmasıdır.
YARARLARI
Bol, kaliteli ve sağlıklı ürün
elde edilir.
Hastalık etmenin ve
zararlıların ilaçlara karşı
direnç oluşturması önlenir.
İlaçlama en az sayıda
tutulduğundan ekonomiktir.
Pestisitlerin insan sağlığına
zararlı etkisi en aza indirilir
ENTEGRE ZARARLI
YÖNETİMİNDE
Biyolojik mücadele,
Bioteknik yöntemler,
Dayanıklı çeşitler,
Genetik mücadele,
Mekanik ve fiziksel mücadele
Kültürel tedbirler gibi
alternatif mücadele
metodlarına öncelik
verilmektedir.
Bu mücadele metotları ile
kontrol altına alınamayan
hastalık ve yabancı otların
mücadelesinde insan ve çevre
sağlığına daha az zararlı
kimyasallarla mücadele
uygulanmaktadır.
KİMYASAL
MÜCADELE
ZORUNLU İSE
Doğal düşmanlara,
İnsanlara;
Çevreye yan etkisi düşük olan,
Çevre dostu spesifik ilaçlar,
En düşük
dozda
En düşük
dozda
Doğal düşmanların
en az zarar
göreceği zamanda
kullanılır.
ÜRETİCİLERİMİZDE
N BEKLENEN
*Kendi tarlası, bağı ve bahçesindeki
hastalık, zararlı ve yabancı otları
tanıması
*Bunları periyodik olarak takip
etmesi,
Mücadele zamanına bilinçli
karar vermesi
Entegre mücadele bilgi
birikimini diğer
üreticilerle paylaşmasıdır
SONUÇ
Bol, kaliteli ve sağlığa uygun
ürün elde edilir.
İlaçlara karşı direnç tehlikesi
azalır.
İlaçlama sayısı azalacağından maliyet
düşer.
Çevre korunması sağlanır.
Zararlı popülasyonu baskı altında
tutan doğal düşmanları korunması
sağlanır
EN ETKİLİ MÜCADELE
TEKNİK TAVSİYELERE
UYMAKLA
MÜMKÜNDÜR….
ÜRÜNÜNÜZ
BEREKETLİ
KAZANCINIZ BOL
OLSUN…..
Daha Fazla bilgi için:
YOZGAT İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Download