Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
“Dara düşen” CHP’ye geliyor. Roman heyeti, Genel
Başkan Yardımcısı Adnan Keskin’i ziyaret etti yardım ve
destek istedi.
Tarih : 30.09.2013
“Dara düşen” CHP’ye geliyor. Roman heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin’i
ziyaret etti yardım ve destek istedi.
Türkiye’ nin değişik illerinden gelen Roman dernek temsilcileri karşı karşıya oldukları
sorunları içeren bir raporu Adnan Keskin’e sundu, Bursa’da karşılaştıkları ırkçı nefret
saldırısını kınadı
“Romanlar Üzerine Nefret Sucları Savunuculuk Girişimi Katılımcıları olarak,
Yücel Tutal
Yaşar Meşe
Abdullah Bozkır
Hacı Ramazan
Işıldak
Roman Gençlik Derneği
Ankara Roman Derneği Başkanı
Bursa Dernek Başk. Yardımcısı
Çanakkale Federasyon Başkanı
Edirne Federasyon Başkanı Kamu STK.
Erdem Güyümgüler Diyalog.grubu
Bahattin Ulusoy
Edrom (Romanhakları Üst Kurul üyesi)
Erdinç Çekiç
Edrom Başkanı
Figen Kelemer
Edrom Tür.Kad.Ve Gençlik
Mustafa Karabulut Hatay Dom Dernği Başkanı
(Metin) Salih
Şentürk
İstanbul Roman Çicekciler Dernekği Başkanı
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/5-
01.10.2013
2
Abdullah Çıstır
Ergun Akbulut
Ahmet Çokyaşar
Fehmi Acar
Erkan Aksoy
Sinan Karaca
Öztürk
Serdar
Özbayraklar
Selçuk Karadeniz
Cengiz Ilgın
Efkan Özçimen
Nihat Atar
Orhan Tan Yel
Metin Özbakıcı
İzmir Roman Derneği Başkanı
Kocaeli Dernek Başkanı
Kocaeli Federasyon Başkanı
İzmit Federasyonu başkanı
Kocaeli Marmar Federasyon Başkanı
Marmara Federasyon Başkanı
Roman Derneği
Roman Gençlik Derneği
Roman Savunucusu
Romanderneği Başkanı
Romanderneği Başkanı
Sakarya Derneği Başkanı
Samsun Dernek Başkanı
Muzafer Çelikli Uzun Köprü Dernek Başkanı tarafından hazırlanan rapor konusunda
bilgilendirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin “Her sorunu olan, başı derde
giren hukuksuzluğa uğrayan CHP’ye geliyor. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Sorunları
el ele vererek çözceğiz. CHP bunun için vardır. Roman kardeşlerimizin sorunlarını da
Meclis dahil her platformda gündeme getireceğiz” dedi.
Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Roman temsilcilerin verdiği bilgileer şöyle;
Bursa Çingene Dernek Başkanı Efkan Özçimen 2012 yılında Bursa -Yavuz Selim ve 2013
yılında Yunuseli’ nde yaşanan ırkçı saldırılara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yaşanan
olaylar sırasında savunuculuk yapmak isteyen Roman Dernek temsilcileri kamu
yetkilileri tarafından susturuldu ve olaylar kapatıldı.
Bursa’da yaşanan bu olaylar sırasında tapusu olmayan evlerde yaşanan Romanların
önceden bilgilendirme yapılmaksızın evlerinin Belediye tarafından yıkıldığı ve evsiz
kalan Romanların halen çadırlarda yaşadıkları belirtildi.
Bu olaylardan yaklaşık 2 ay sonra ise İznik’te yaşanan ırkçı saldırı eski Roman Dernek
Başkanı Nihat Atar tarafından anlatıldı, Roman aileler çocuklarının güvenliği için
çocuklarını şehir dışına kaçırdı, bir çok Romanın çalışmakta oldukları işyerlerinden
çıkarıldıkları ve çoğunun alışveriş yapmak, fatura ödemek vs. Için dışarı çıkamadıkları
belirtildi.
Bursa ve İznik’ten gelen Roman Dernek başkanlarından olaylar hakkında alınan bilgiler
doğrultusunda katılan dernek ve federasyon temsilcileri ve roman savunucuları
tarafından dört grup oluşturulmuş ve aşağıdaki görüşler ortaya çıkmıştır.
Oluşturulan 4 grubun hazırlamış oldukları sorunlar beklentiler ve çözüm önerileri
sunumları aşağıdaki gibidir;
1.
Grup
Sorun: Selendi, Bursa, İznik olaylarının arkasındaki önyargı, ayrımcılık, Nefret
söylemleri
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/5-
01.10.2013
3
Sosyal dışlanma ve uyum sorunu / Çözüm: Birlikte yaşam kültürü arttırabilmek
için gerekli mercilerin harekete geçirilebilmesi için kampanyalar oluşturmak
Bu nefret söylemleri ve eylemlerinin önüne geçilmezse can kayıpları ve toplu
katliamlar olabilir. Bu nedenle gerekli mercilerin harekete geçmesi gerekir.
Romanları yanlış tanımaları hatta yanlış tanımalara çanak tutulması (Medyada
yer alan haber ve programlar)
Roman mahallerinin şehrin merkezinde olması ( Rant merkezi haline gelen
roman yerleşim alanları bazı çıkar grupların iştahını kabartmaktadır.)
Romanların kentsel dönüşüm politikaları çerçevesinde dağıtıldığı yerlerde
gerekli sosyal uyum politikaları uygulanmadı.
-
Dini açıdan Romanlara yönelik bakış açısı
2. Grup
3.Grup
Sorunlar
Ayrımcılık: TV’de Romanları rencide eden programların kaldırılması
Eğitim: Çok kapsamlı eğitim Romanları Topluma kazandırmanın başlıca faktörü olması
ve yetişkinlere, mahallelere seminerler düzenleyerek gelişimlere katkı sağlamak
İstihdam: Türkiye genelinde kentsel dönüşüm yerine yerinde dönüşüm sağlanması
Cumhuriyet Halk Partisi
-3/5-
01.10.2013
4
Sağlık: Alkol ve madde bağımlılığının tedavi edilmesi topluma kazandırılması spor ve
kültürel faaliyetlerin arttırılması çalışmalarının hızlandırılması
4.Grup
Grup çalışmaları sonunda ortaya çıkan sonuçlar şunlardır:
•
Ayrımcılığın, Önyargıların yol açtığı Nefret Suçlarının önlenmesi için gereken
önlemlerin alınması
•
Manisa ve Bursa’da Romanlara yönelik gerçekleşen nefret suçlarının Roman
mağdurlarına gereken sosyal hizmetlerin sunulması: Giderim Sağlanması
•
Romanlara yönelik nefret suçlarının cezasız kalmaması ve sorumlulara gerekli
yasal işlemlerin yapılması
•
Romanlara yönelik sosyal dışlanmanın önlenmesi
•
– Eğitim
•
– İstihdam
•
– Barınma
•
– Sağlık
•
Romanların sosyal dışlanma sonucunda yaşadıkları sorunların giderilmesi için
yerellerde ve hatta mahallelerde gereken önlemlerin alınması
SONUÇ
Türkiye’de yaşayan Romanlara yönelik ayrımcılığın, önyargıların yol açtığı nefret
suçlarının önlenmesi için gereken önlemlerin alınması
Cumhuriyet Halk Partisi
-4/5-
01.10.2013
5
Manisa(Selendi) Bursa ( Yunuseli) ve İznik’te Romanlara yönelik gerçekleşen nefret
suçlarını gerçekleştirenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması.
Cumhuriyet Halk Partisi
-5/5-
01.10.2013
Download