Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

advertisement
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Uluslararası İktisat Politikaları
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu (X)
Seçmeli ()
Kuramsal Saat
3
Uygulama Saat
0
Ön Lisans ()
Lisans ( )
Yüksek Lisans(X)
Doktora()
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
İKTS
Ders Kodu
512
Toplam Saat
3
Yarıyılı
BAHAR
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
6
Bu dersin amacı, ekonomi politikası analizlerini yorumlama ve farklı ekonomi
Dersin Amacı
politikaları arasında bir karşılaştırma yapma konusunda öğrencilerin sahip
olduğu bilgi ve becerileri geliştirmektir.
Dersin Özet İçeriği
Makro iktisadi politika modelleri ve politika oluşturma uygulamaları
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Bu dersin sonunda öğrenciler, Farklı makro iktisadi okulların teorik
temelleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olacak, bu okulların öne
Dersin Öğrenme Çıktıları
sürdüğü spesifik bir politika önerisinde bulunan belli başlı değerleri
kullanarak ekonomik yorumlar yapabilecektir. Türkiye’de uygulanmakta
olan makro iktisadi politikaları değerlendirebilecektir.
Dersin Koordinatörü
Prof.Dr. Ömer GÜRKAN
Dersin Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Ömer GÜRKAN
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
(X) Sözel Anlatım
(X) Tartışma
(X ) Problem Çözme
( ) Deney
Öğretim Yöntemleri
(X ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
( ) Proje
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
J Tinbergen, Economic Policy: Principles and Design, Nort-Holland,
Amsterdam, 1956.
() Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
( ) ………………….
( ) ………………….
R. T. Froyen, Macroeconomics: Theories and Policies, 10th edition, Pearson,
1/4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
2013
Yardımcı Ders Kitabı
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
(X) Bağıl Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %**
1
50
1
50
Devam (a)
Ölçme ve Değerlendirme
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Toplam 2
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
TOPLAM
2/4
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Hafta
1. Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Ekonomi Politikaları ve Ekonomik Analiz
2. Hafta
Ekonomi Politikalarında Amaçlar
3. Hafta
Ekonomi Politikalarında Araçlar
4. Hafta
Klasik Makro İktisat Teorisi (I): Üretim ve İstihdam
Düzeyinin Belirlenmesi
5. Hafta
Klasik Makro İktisat Teorisi (II): Para, Fiyatlar ve Faiz
6. Hafta
Keynezyen Sistem (I): Toplam Talebin Rolü, Mali İstikrar
Politikası
7. Hafta
Keynezyen Sistem (II): Para, Faiz ve Gelir
8. Hafta
Keynezyen Sistem (III):IS-LM Modelinde Politika Etkileri
9. Hafta
Keynezyen Sistem (IV): Toplam Talep ve Toplam Arz,
Esnek Fiyat Düzeyi ve Sabit Nominal Ücret ve Değişken
Nominal Ücret Varlığında Keynezyen Modelde Politika
Etkileri
10. Hafta
Ara Sınav
11. Hafta
Monetarist Görüş: Para ve Maliye Politikaları
12. Hafta
Yeni Klasik İktisat Teorisi: Para ve Maliye Politikaları
13. Hafta
Sosyal Refah Fonksiyonu ve Ekonomi Politikalarının
Etkinliği: Phillips Eğrisi Analizi
14. Hafta
Açık Ekonomilerde Para ve Maliye Politikası: MundellFleming Modeli
15. Hafta
Ödev Sunumları
16. Hafta
Genel sınav
Ön Hazırlık
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Dersin Öğrenme Çıktıları *
Program Yeterlilikleri
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
PY 01
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
3
4
PY 02
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
PY 03
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
5
4
3/4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
PY 04
5
5
4
PY 05
3
4
4
PY 06
5
5
4
PY 07
4
4
5
PY 08
3
4
3
PY 09
4
5
5
PY 10
4
5
5
PY 11
5
5
4
PY 12
4
3
4
PY 13
4
3
5
PY 14
3
4
5
PY 015
5
4
5
* 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
3
4
AKTS ( Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
13
Uygulamalı Ders
Ödevler
Sunum / Seminer hazırlama
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
13
Çalışma, pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama
1
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
1
Yarıyıl Sınavı
1
4
4
4
4
3
5
5
4
4
5
4
5
5
3
5
4
3
4
4
5
4
4
3
5
Ön Hazırlık
5
4
5
4
4
5
5
5
3
3
4
4
4
4
4
5
3
5
5
4
4
5
3
5
5
3
5
4
3
4
4
5
4
4
3
5
4
4
4
5
3
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
3
4
Etkinlik Süresi
3
-
Toplam İş Yükü
39
4
52
20
20
6
9
7
10
128
7
1
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
4/4
5
4
5
4
4
5
5
5
3
3
4
4
Download