uluslararası vergi hukuku konularına türkiye yaklaşımı

advertisement
Editör: Prof. Dr. Billur Yaltı
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU
KONULARINA TÜRKİYE YAKLAŞIMI
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ..................................................................................................................VII
İÇİNDEKİLER..................................................................................................... IX
Elektronik Ticaretten Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi.............1
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU
Düşük Vergi Rejimlerinin Çok Uluslu İşletmelerce
Kullanımındaki Sınırlamalar: Mevcut Düzenlemeler ve
Yeni Gelişmeler..............................................................................37
Yrd. Doç. Dr. Gülşen GEDİK
Vergi Hukukunda Özün Biçime Önceliği İlkesi.................................81
Ar. Gör. Altan RENÇBER
Mali Hizmetler ve Harcamaların Vergilendirilmesi........................109
Doç. Dr. Cenker GÖKER
Daimi İşyerine Kazanç Atfedilmesi..................................................135
Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU
Transfer Fiyatlandırması ve Gayrimaddi Mallar.............................161
Doç. Dr. Leyla ATEŞ
Uluslararası Vergilendirmede Ayrımcılık Yasağı............................191
Yrd. Doç. Dr. Nuray Aşcı AKINCI
Is There A Permanent Establishment?..............................................227
Ersin NAZALI
X
Kur Farklarının Vergilendirilmesi...................................................261
Ar. Gör. Şerif Emre GÖKÇAY
Cross-Border Business Restructuring............................................. 289
Doç. Dr. Tahir ERDEM
Teşebbüs Hizmetlerinin Vergilendirilmesi......................................329
Erdoğan ÖCAL
The Debt and Equity Conundrum....................................................361
Yrd. Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU
Bilgi Değişimi ve Vergi İdareleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği.....395
Doç. Dr. Cihat ÖNER
Download