ÖN SÖZ - nobel akademik yayıncılık

advertisement
ÖN SÖZ
Maliye; ekonomik, sosyal, siyasi, hukuksal, yönetsel açıdan önemli etki
ve fonksiyonları olan ve bu yönüyle de çok çeşitli disiplinlerle yakın ilişki
ve geçişmeleri bulunan mali olayları inceleyen bir bilimdir. Dünyada her alanda yaşanan sürekli değişim ve gelişim, maliye biliminin kapsamını oluşturan
mali olayların da sürekli olarak gerek teorik gerekse uygulama yönüyle analiz
edilmesini ve değerlendirmeler yapılmasını gerektirmektedir.
Bu çalışma, mali olayların diğer disiplinlerle ilişkileri ile teoriuygulama ve uygulama-teori ilişkisinin önemini dikkate alan bir bakış açısıyla; ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal ve yönetsel açılardan mali olaylara ilişkin dünyadaki ve Türkiye’deki süreç, anlayış ve etkileri yansıtan ve
irdeleyen çeşitli makalelerden oluşmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde, Arş. Gör. Berkan KARAGÖZ tarafından yazılan “Kamu Ekonomisindeki Dönüşümün Vergilemeye Etkisi” konu başlıklı makale; ikinci bölümünde Yrd. Doç. Dr. Elvan CENİKLİ tarafından
yazılan “Ekonomik ve Politik Açıdan Küreselleşme ve Mali Yerelleşme” konu
başlıklı makale; üçüncü bölümünde Arş. Gör. Berkan KARAGÖZ tarafından yazılan “İdareler Arası Rekabette Kamusal Mal ve Hizmetler” konu başlıklı
makale; dördüncü bölümünde Doç. Dr. Halit ÇİÇEK, Yrd. Doç. Dr. Metin
SAĞLAM ve Arş. Gör. Doğan BOZDOĞAN tarafından yazılan “Krizler,
Avrupa Birliği’nde Kriz ve Finansal İşlem Vergisi” konu başlıklı makale; beşinci
ve altıncı bölümünde Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞAHİN ve Arş. Gör. Ahmet
UĞURLAR tarafından yazılan “Gelir İdarelerinin Modernizasyonunda Temel
Bir Yaklaşım: Özerklik ve Yarı-Özerk Gelir İdaresi Yapılanması” ve “Gelir İdarelerine Özerklik Verilmesinin Fayda ve Riskleri” konu başlıklı makaleler, yedinci
bölümünde Doç. Dr. İbrahim ORGAN ve Arş. Gör. Doğan BOZDOĞAN
tarafından yazılan “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’deki Vergilendirme Yetkisinin Değerlendirilmesi” konu başlıklı makale; sekizinci bölümünde Yrd. Doç. Dr. Yusuf TEMUR tarafından yazılan “Sanal Kârların Vergilendirilmesi” konu başlıklı makale; dokuzuncu bölümünde Doç. Dr. Halit
ÇiÇEK ve Arş. Gör. Doğan BOZDOĞAN tarafından yazılan “Spor Ekonomisi
iii
ve Türkiye’de Sporcuların Vergilendirilmesi” konu başlıklı makale; onuncu
bölümünde Yrd. Doç. Dr. Abdullah MUTLU ve Vergi Müfettişi Yusuf
GÜLER tarafından yazılan “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi”
konu başlıklı makale yer almaktadır.
Akademi ve bürokrasi camiasından yukarıdaki yazarlarca teori ve uygulama bilgilerinin verilmesi, incelenmesi ve tartışılmasına yönelik yazılan
makalelerden oluşan “Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular” adlı bu kitap,
yazarlarımızın akademik ve yönetsel reflekslerinin anlamlı birer ürünleridir. Akademik alanda kendine özgü bir yer bulması, yararlanılması ve yorumlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmaya emekleriyle katkıda bulunan, gerekli alt yapıyı ve bilgi birikimini oluşturan makalelerin yazarlarına; çalışmanın şekil şartlarını düzenleyen Arş. Gör. Berkan KARAGÖZ’e;
yayınlanması bakımından gösterdikleri yakın ilgi ve çaba dolayısıyla Nobel
Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nevzat ARGUN’a, ilgi ve değerli
katkılarından dolayı Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi
Sayın Prof. Dr. Ali ŞİMŞEK’e ve kitabın yayınlanmasında emeği geçen tüm
Nobel Yayınevi çalışanlarına teşekkür etmeyi bir minnet borcu olarak kabul
ediyoruz.
Editörler
Doç. Dr. Halit ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞAHİN
Aralık, 2012
iv
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards