MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı:40216608/145
Konu:Serbest Bölgelerle İlgili Sistemde Düzenleme
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımdayken serbest bölgeye ihraç edilen ve tekrar
ülkemize ithal edilmek istenilen eşyaya ilişkin olarak; SBSDE kısaltması ve "Ser.Dolaşımda
İken Ser. Böl.İhr. Edilen ve Tekrar İth. Edil. İst. Eşya" açıklaması ile yeni bir muafiyet kodu
oluşturulmuş ve sözkonusu muafiyet kodunun 4010 rejim kodunda ve beyannamenin 10
numaralı kutusunda bir serbest bölgenin seçilmiş olması durumunda
çalışması sağlanmıştır.
Söz konusu şartlarla anılan muafiyetin seçilmesi durumunda 10 numaralı Gümrük Vergisi
sistem tarafından hesaplanmamakta ve ayrıca bu durumda 0821 kodlu "Gümrük Statü
Belgesi" dökümanı sistem tarafından getirilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu muafiyet kodunun seçilmesi durumunda muayene
memurlarınca; gümrük statü belgesinin söz konusu eşyaya ilişkin olduğunun, gümrük
statü belgesinin incelenmesi suretiyle eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest
dolaşımda olduğunun ve tekrar ülkemize ithal edilmek istenilen eşyanın serbest bölgede
değişikliğe uğramadığının, eşyanın serbest bölgeye ihraç edildiği durumda olduğunun
kontrol edilmesi suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Batı Akdeniz, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara,
Ege, GAP, İpekyolu, İstanbul, Orta Akdeniz, Orta Anadolu,
Orta Karadeniz, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download