DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı ECF1114

advertisement
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Kodu ve Adı
ECF1114 - Fizik (2+0)
Bölüm / Program
Eczacılık Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Gülsüm Akdeniz
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Öğrenme çıktıları ve alt
beceriler
Genel Yeterlilikler
Cuma günleri, saat 13.00-17.00
Fiziğin temel konuları olan termodinamik yasaları, elektrik,
manyetik ve optik hakkında bilgiler aktarmaktır
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Termodinamik yasaları yorumlayabilecektir.
1.1. Enerji ile ilgili kavramları açıklar.
1.2. İş – güç ilişkilerini ifade eder.
1.3. Hidrostatik basıncı betimler.
2. Elektrik ve manyetik alan konularını yorumlayabilecektir.
2.1. Elektrik akımı açıklar.
2.2. Elektromanyetizmayı tanır
2.3. Moleküler bağları ifade eder.
3. Optik ve uygulamalarını ilişkilendirebilecektir.
3.1. Işık kanunlarını tanımlar.
3.2. Lazer uygulamalarını gösterir.
3.3. Radyasyonu açıklar.
3.4. MRI, fMRI ve EEG’nin esaslarını açıklar.
Akılcı, sorgulayan, girişimci, toplumsal duyarlılık, çevre
duyarlılığı, farklılıklara saygı gösterme, eleştirel düşünebilme,
problem çözme, kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme,
bilgiyi yönetme, bağımsız çalışma, organize etme ve planlama
1
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
Öğretim Yöntem ve
1. Enerji, iş ve güç
2. Termodinamik yasaları
3. Hidrostatik basınç
4. Elektrik akımı
5. Manyetik alan
6. Elektromanyetizma
7. Moleküler bağlar
8. Vücut sıvı kompartmanları
9. Işık
10. Optik ve lazer
11. Radyasyon
12. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (EEG)
13. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (MRI)
14. Sağlıkta fiziksel uygulamalar (fMRI)
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gösterme, Beyin Fırtınası,
Teknikleri
Dersin Koşulları
KAYNAKLAR
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer
almakla yükümlüdürler.
Ders Notu
Ders notu öğrencilere verilecektir
Önerilen
Kaynaklar
2
Download