Akile Gürsoy

advertisement
19 -23 July
19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu
Akile Gürsoy
Antropolog olan Akile Gürsoy, İngiltere’de Durham Üniversitesi’nden Lisans, Hacettepe
Üniversitesi’nden de doktora derecesi almıştır. 1998 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi
Antropoloji Bölümü kurucu başkanıdır. İş yaşamında UNICEF’le çalışmış, (1980-82) ABD’de University
of Texas at Austin’de misafir öğretim üyesi ve Rockefeller araştırmacısı olarak bulunmuştur (199092). Marmara Üniversitesi Üstün Başarı Ödülünü almıştır. (1993). İstanbul’da yeni kurulan bir
vakıf üniversitesinde rektörlük yapmıştır (2009-11). Avrupa Nüfus Ekonomisi Derneği’nin yönetim
kurulu üyeliğine (Rotterdam, 1990); Sağlıkta Sosyal Bilimler Uluslar arası Forumu’nun (IFSSH) Genel
Sekreterliğine seçilmiştir (Karakaş, 2002). Türkiye’de Sağlıkta Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL) kurucu
başkanlığı yapmıştır (1998 - 2002). Uluslararası Antropolojik ve Etnolojik Bilimler Birliği (IUAES) Türkiye
delegesidir. 2009’dan bu yana Avrupa Bilim Vakfı (ESF) Sosyal Bilimler Daimi Komitesi’nde Türkiye’yi
temsil etmektedir. Sağlık antropolojisi üzerine uzmanlaşmış olup, araştırma ve yayınları çoğunlukla
sağlık antropolojisi, nüfus konuları, göç ve bilimde ideoloji üzerinedir.
Download