EDİTÖR`DEN

advertisement
EDİTÖR’DEN
Üçüncü sayımızı araştırmacıların ilgi, değerlendirme ve
istifadelerine arz ediyoruz.
Bu sayımızda ilk makale olarak Yemen ekseninde bütün İslam
dünyasının gündemini oldukça meşgul eden bir mesele olan mezhep
mücadeleleri bağlamında, Husîlere dair Seyyid Ahmed es-Seyyid tarafından
kaleme alınan bir araştırmaya yer verdik. Müslüman toplumları bir arada
tutan sistematik yorumlar olarak anlam kazanan, teorik düzlemde
Müslümanlar arasında savaş gerekçesi olarak etkinleştirilmesi mümkün
olmayan mezhep realitesinin, harici unsur ve planlamalarla akan Müslüman
kanının gerekçesi ve zemini olarak değerlendirildiği günümüz dünyasında
Husîlere dair ortaya konan bu çalışma ayrıca önem arz etmektedir.
İkinci makale olarak, Anayasa Hukukunda devletin temel nitelikleri
başlığı altında ele alınan dinle devlet arasındaki ilişki biçimine dair Hz.
Peygamber’in (sas) imamet ve risalet tasarrufları ekseninde ortaya konan
çalışma, Rasûlüllah’ın devlet başkanı ve tebliğci/rasûl olarak ortaya
koyduğu tasarrufların birbiriyle olan ilişkisini veya bunların birbirinden
ayrılabilme ihtimalini analiz etmektedir.
Üçüncü makale olarak, İbn Ebî Leylâ ile Hanefi mezhebi arasındaki
ilişkiyi ortaya koyması yönüyle İslam Hukuk tarihi bakımından son derece
önemli bir çalışma, okurların istifadesine sunulmuştur. Bu çalışmalardan
sonra, İslam Ceza Hukukunda sınırı belirlenmemiş cezalara ilişkin
makalenin ardından, Ehl-i hadisle ilgili bir çeviri çalışmasına ve Ahmet
Özel’in “İslam ve Terör” isimli eserinin tanıtımına yer verilmiştir.
Üçüncü sayımızın okuyuculara ulaşmasında emeği geçen yazarlara,
hakemlere ve yayın kuruluna teşekkür ederiz.
Derginin hayırlara vesile olması dileğiyle…
Yrd. Doç. Dr. Ayhan AK
Download