PROSTAT CHECK UP,TİROİD KANSERİ,OVER KANSERİ,CEA,CA

advertisement
PROSTAT CHECK UP
Prostat hastalıkları yaşla birlikte giderek artmaktadır. 50
yaş üstünde erkeklerin çoğunda prostat şikayeti görülür.
Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarır.
Laboratuar testleriyle prostat kanseri ve hastalıkları tespit
edilebilmektedir. 40 yaş üstü bütün erkeklerin yılda en az bir
kez prostat kontrolünden geçmesi gerekir. Prostat Check Up
programı aşağıdaki laboratuar testlerini kapsar.
Not : Ücret bilgisi sadece telefon ile verilebilmektedir. 0
216 369 31 88
Prostat check up tarama testleri nelerdir?
• Total PSA
• Serbest PSA
TİROİD KANSERİ
Tiroid kanseri tiroid dokusundan kaynaklanan kanserdir. Tiroid
bezi tiroid hormonunu üretir. Tiroid hormonu vücudumuzun
normal çalışması için gereklidir ( bkz:Hipotiroidi,
Hipertiroidi ). Tiroid bezi boyun ön kısmında bulunur ve
kelebek şeklindedir. Tiroid tümörleri bazen nodül şeklinde
ortaya çıkabilir, bunlara tiroid nodülleri denir. Tiroid
nodüllerinin büyük kısmı kanser değildir. Tüm diğer kanserler
gibi tiroid kanserleride vücuda yayılma ve diğer organlara
atlama özelliği gösterirler.
Tiroid kanserleri giderek artmaktadır. Tiroid kasnerleri göğüs
kanserinden 7 kat, Prostat kanserlerinden 6 kat daha hızlı
artmaktadır.
Kaç çeşit tiroid kanseri vardır?
Tiroid kanserleri birkaç çeşittir.
Papillar karsinom:tiroid papillar karsinomu en sık
görülen tiroid kanseridir. Yavaş büyür, boyundaki lenf
bezlerine yayılır. Erken yakalanır ise tedavi şansı çok
yüksektir.
Folliküler karsinom:en sık rastlanan ikinci tiroid
kanseridir. Genellikle tiroid bezinin içinde saklanır,
nadiren akciğer, kemik gibi organlara sıçrar. Lenf
bezlerine pek gitmez. Erken yakalanır ise tedavi
edilebilir.
Anaplastik karsinom:Tiroid anaplastik karsinomu
nadirdir fakat hızla tiroid ve diğer dokulara yayılır,
hızlı ilerler.
Medullar tiroid kanseri:Tiroid içinde bir tümör tespit
edilmeden akciğer, karaciğer ve lenf bezlerine yayılır.
İki tip medüller kanser vardır:
Sporadik Medüller Tiroid Kanseri,
Familyal Medüller Tiroid Kanseri.
Tiroid Lenfoması:çok nadir görülür. Genellikle Hasimoto
tiroiditi hastalarında ortaya çıkar.
Tiroid kanseri neden olur?
Tiroid kanserine neden olan sebepler bilinmemektedir, ancak
bazı tiroid kanserleri genetik özellik göstermektedir. Ailede
tiroid kaseri olması risk sebebidir. Radyasyon ve nükleer
ışımaların tiroid kanserine yol açtığını gösteren bulgular
vardır.
Tiroid kanseri
nelerdir?
riskini
arttıran
faktörler
Aşağıdaki faktörler tiroid kanseri gelişmesi riskini arttıran
sebeplerdir.
Düşük iyot ile beslenme,
Boyun, göğüs bölgesine radyasyon ( özellikle çocuk
çağda radyasyona maruz kalmak riski daha çok
arttırmaktadır),
Ailede tiroid kanseri olması,
Tiroid kasnerleri kadınlarda erkeklerden daha sık
görülür,
30 yaş üstü,
Radyoaktif ışıma, nükleer atıklara maruz kalmak (
özellikle çocuk çağda radyasyon ve nükleer atıklara
maruz kalmak tiroid kanser riskini çok arttırır).
Tiroid kanseri ne şikayete neden olur?
Aşağıda yer alan şikayetler genellikle tiroid kanseri
dışındaki sebebplere bağlıdır. Ancak varlığında inceleme
gerekir:
Boyunda kitle,
Kulaklara vuran boyun, ense ağrısı,
Boğukluk, seste kabalaşma,
Yutma güçlüğü,
Nefes almakta zorluk,
İnatçı öksürük,
Boyunda büyümüş lenf bezleri.
Tiroid kanseri nasıl teşhis edilir?
Hastanın şikayetleri ve muayene bulguları genellikle ileri
dönemde teşhis koydurur. Erken dönemde tiroid kanseri teşhisi
laboratuar ve radyolojik incelemelerle konur.
Eğer bir kitle var ise ince iğne aspirasyonu
yapılabilir,
Kan testleri,
Tiroid sintigrafisi; radyoaktif ilaç verilerek tiroid
bezinin çalışması görüntülenir,
Tiroid Ultrasonu: tiroid nodüllerini kanserlerden
ayırmaya yardımcı olur,
Cerrahi biyopsi: kesin teşhis koydurur.
Tiroid kanserlerinin tedavisi:
Tiroid kasnerleri tespit edildikten sonra kanserin durumu
tespit edilmeye çalışılır (staging). Kanserin nereye kadar
yayıldığı tespit edilmeye çalışılır. Tedavi şekli kanserin
yaygınlığına göre planlanır.
Cerrahi Tedavi: kanserli tiroid dokusu çıkarılabilir.
Radyoaktif İyot Tedavisi:tiroid dokusu ve kanserli
dokuyu ortadan kaldırmak ve etraf dokulara zarar
vermemek için radyoaktif iyot tedavisi yapılabilir. Bu
yöntem tiroid dokusu cerrahi olarak alınamayan, kanseri
lenf bezleri ve etraf dokulara yayılmış hastalara
uygulanabilir.
Radyoterapi:Dışarıdan radyasyon ışını vererek yapılan
tedavidir. Kanserli hücrelerin ölmesi ve tümör
kitlesinin küçülmesi amacıyla kullanılır.
Kemoterapi: kanser hücrelerini öldürmek amacıyla
yapılan ilaç tedavisidir. İlaçlar hap, iğne yada
kateterle verilebilir. Kanser hücreleri ile beraber
normal hücrelerede zarar verebilir.
Tiroid kanserleri yukarıdaki tedavi yöntemlerinin bir yada
birkaçı ile tedavi edilebilmektedir. Tiroid kasnerinde tedavi
başarısı erken teşhise bağlıdır. Erken teşhis tedavi
başarısını çok arttırır.
Tiroid kanserinden korunma:
Tiroid kanserinin gerçek sebebi tam olarak bilinmemektedir.
Düzenli Check Up tiroid kanserlerinden korunmanın en iyi
yoludur.
20-39 yaş arası her 3 yılda bir tiroid muayenesi ve
testleri ,
40 yaş üstü her yıl tiroid muayenesi ve testleri
yapılması korunmanın en güvenli yoldudur.
Radyasyona maruz kalmak tiroid kanseri riskini
arttırmaktadır, bu ndenle:
Gereksiz radyasyon almamak, gereksiz röntgen
filmi çektirmememk,
Eğer göğüs, boyun bölgesine radyasyon almışsanız
tiroid testleri ve muayenenizi sık sık yaptırmanız
önerilir.
Referanslar:
1. American Cancer Society
http://www.cancer.org/
2. Thyroid Cancer Survivors Association, Inc.
http://www.thyca.org/
3. Canadian Cancer Society
http://www.cancer.ca/
4. Thyroid Foundation of Canada
http://www.thyroid.ca/
5. Beers MH, Fletcher AJ. The Merck Manual of Medical
Information—Home Edition . New York, NY: Simon and Schuster,
Inc.; 2000.
6. Bonn D. New hope for thyroid cancer. Lancet . 2000 Aug
26;356(9231):742.
7. General information about thyroid cancer. National Cancer
Institute, National Institutes of Health (NIH) website.
Available
at:
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/thyroid/patie
nt .
8. What are the risk factors for thyroid cancer? American
Cancer
Society
website.
Available
at:
http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_2X_What_are_
the_risk_factors_
for_thyroid_cancer_43.asp?sitearea= . Updated October 3, 2007.
9. Ziegler J. What causes thyroid cancer? J Natl Cancer Inst
1997 Dec; 89:1754
OVER KANSERİ
Yumurtalık kanseri; Over tümörü;
Over
hücrelerinden
kaynaklanan
kanserdir.
Kadınlarda
yumurtalıklara over denir. Over ler döllenme için gerekli
yumurtaların hazırlandığı ve kadın hormonlarının kontrolünde
çalışan bir organdır. Kadınlarda en sık görülen tümörlerden
biridir. her 100 kadından biri over kanserinden ölmektedir.
Sinsi bir tümördür, teşhis konulduğunda hastaların % 70 inde
hastalık ilerlemiştir. Bu nedenle düzenli muayene ve erken
teşhisi çok önemlidir.
Over hücrelerinin kontrol dışı çoğalmaya başlaması sonucu
ortaya çıkan over kanseri çevreye ve diğer uzak organlara
yayılarak hastanın ölümüne neden olabilir. Over kanserleri
hiçbir şikayete sebep olmadan büyük boyutlara ulaşabilirler.
Hastada hiçbir şikayete neden olmadan etrafa ve birçok organa
yayılabilirler. Muayene sırasında kolayca fark edilmezler.
Teşhis edildiklerinde hastaların % 70 inde tümör büyümüş ve
etrafa yayılmış olur. Şikayete neden olmadan büyümeleri ve
teşhis edildiğinde yayılmış olmaları nedeniyle over tümörleri
tehlikelidir.
Over kanserlerinin büyük kısmı epiteliyal kanserlerdir. %20 si
Germ hücreli tümördür kalanı ise stromal hücrelidir ve hormon
ürettiğinden şikayete neden olur.
Over kanseri neden olur?
Over kanserlerinin sebebi bilinmemektedir ancak aşağıda
sayılan
risk
faktörleri
over
kanseri
gelişimini
arttırmaktadır.
Over kanseri riskini arttıran faktörler :
Ailede over kanseri hastası olması;
Özellikle anne,
Kız kardeş,
Kız evlatta over kanseri olması,
50 yaş üstü,
Menstrual adet hikayesi:
İlk adet 12 yaşından önce ise,
Çocuk doğurmamış,
İlk çocuğu 30 yaş üstünde doğurmuş,
Geç menopoza girmiş ise,
Öz geçmişinde;
Meme tümörü,
Kolon tümörü hikayesi varsa;
Bazı genlerinde mutasyon var ise özellikle:
BRCA 1,
BRCA 2 gen mutasyonları taşıyor ise
5 yıldan uzun süre kesintisiz doğum kontrol hapı
kullanıyor ise;
over kanseri gelişme riski diğer insanlardan yüksektir.
Over kanserinin belirtileri nelerdir?
Over kanserleri büyük boyutlara ulaşmadan pek bir şikayete
neden olmaz. Over kanserleri hep ileri evrelerde şikayete
neden olmaya başlarlar buda hastalığın tedavisini çok
güçleştirir. Bu nedenle over kanserlerinin teşhisi düzenli
jinekolojik muayene ve tetkiklere bağlıdır. Over kanserleri
büyük boyutlara ulaşmaya başlayınca aşağıdaki şikayetlere
neden olurlar:
Karında rahatsızlık hissi, karın ağrısı,
Gaz,
Hazımsızlık,
Karında basınç, şişkinlik, gaz, geğirme hissi ve
kramplar,
Karında su toplanması,
Bulantı, ishal, kabızlık, sık idrara gitme,
İştahsızlık,
Hafif bir yemekten sonra aşırı şişkinlik, doygunluk,
Açıklanamayan kilo alma yada kilo verme,
Anormal vajinal kanama,
Tüylenme artışı, seste boğuklaşma ve kabalaşma,
Akne, sivilce,
Adet düzensizliği yada adet kesilmesi.
Yukarıdaki
şikayetler
birçok
başka
sebebe
de
bağlı
olabileceğinden kolayca geçiştirilir ve atlanır. Buda teşhisin
gecikmesine ve over kanserinin daha da yayılmasına neden olur.
over kanseri teşhisi nasıl konur ?
Over
kanserinin
teşhisi
muayene
ve
testler
ile
konur.
Jinekolojik muayene ve ultrason ile birlikte laboratuar
testleri yapılır, kan alınarak yapılan bu testler erken
teşhiste çok değerlidir. Şüphe var ise baryumlu barsak
filmleri ve tomografi teşhise yardımcı olur.
Over kanserinde laboratuvar testleri:
CA – 125 kan testi ( over kanserinde yükselir ),
HE4 testi ( CA-125 ile birlikte kullanıldığında daha
değerlidir ).
Bu iki basit kan testi over kanserinin erken teşhisinde çok
değerlidir.
Over kanseri tedavisi:
Over kanserinin tedavisi kanserin cinsine ve yaygınlığına
bağlı olarak değişir. Yayılmış tümörlerde tedavi şansı
azalmaktadır. Epitelyal tümörlerin yaklaşık % 75 i teşhis
edildiği anda ileri seviyede yayılmış haldedir. Çok ileri
vakalara cerrahi yapılamaz.
Over kanseri tedavisinde cerrahi halen ilk basamakta dır.
Cerrahi yapılabilen hastalara ameliyat sonrası kemoterapi ve
gerekir ise radyoterapi yapılır. Cerrahide amaç kanser
kitlesini etrafındaki lenf bezleri ile birlikte çıkartmaktır.
Kemoterapide ise amaç cerrahi olarak alınamayan hücrelerin
ilaçlar ile yok edilmesini sağlamaktır. Kemoterapi ilaçları
kanser hücreleri ile birlikte birçok normal hücreyi de zedeler
yada öldürür, bu nedenle çok yan etkiye neden olur. Radyo
terapi kanser hücrelerini öldürmek ve kanser
küçültmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.
kitlesini
Over kanserinden korunma:
Over kanserinden korunmanın kesin bir yolu, yöntemi yoktur.
Bilinen en güvenli korunma yolu düzenli jinekolojik muayene ve
testlerin yapılmasıdır. Over kanserlerinde erken teşhis hayat
kurtarır. Özellikle üreme çağı dışında jinekolojik muayene çok
önemlidir. Over kanseri risk faktörlerinden biri var ise
düzenli jinekolojik muayene ve testlerinizi ihmal etmeyiniz.
Referanalar:
1. American Cancer Society
http://www.cancer.org/
2. CancerCare
http://www.cancercare.org/
3. Gynecologic Cancer Foundation
http://www.wcn.org/gcf/
4. National Cancer Institute
National Institutes of Health
http://www.cancer.gov/
5. Canadian Cancer Society
http://www.cancer.ca/
6. The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada
http://www.sogc.org/
7. Ovarian cancer. National Cancer Institute, National
Institutes of Health (NIH) website. Available at:
http://www.cancer.gov/ . June 10, 2008.
8. What is ovarian cancer? American Cancer Society website.
Available
at:
http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_2_1X_What_is_o
varian_cancer_33.asp?sitearea= . Updated February 6, 2008.
June 10, 2008.
9. 9/18/2009 DynaMed Systematic Literature Surveillance
DynaMeds Systematic Literature Surveillance : FDA clears a
test for ovarian cancer. US Food and Drug Administration
website.
Available
at:
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm1
82057.htm . Published September 11, 2009. September 18, 2009
CEA
Karsino Embryonik Antijen; Carcino embryonic antigen blood
test;
CEA: Karsino embryonik antijen bir tümör markeridir. Normalde
anne karnındaki bebeklerin dokularında bolca bulunan bir
proteindir. Doğumdan sonra hızla azalır. Erişkin bir kişide bu
proteinin bulunması kanser varlığına işaret eder.
CEA testi kanda bu proteinin miktarına bakan laboratuar
testidir.
Sigara içmek CEA miktarını bir miktar arttırır. Sigara içiyor
iseniz testten önce bir süre sigarayı bırakmanız gerekir.
CEA testi ne için yapılır?
CEA testi bir tümör belirtecidir ( marker ). CEA testi tedavi
edilmiş kolon tümörleri ve diğer tümörlerin tekrarlayıp
tekrarlamadığını yada metastaz yapıp yapmadığını gösteren bir
testtir. Normal kişilerde bağırsak tümörü varlığını göstermek
amacıyla kullanılmamalıdır.
CEA için normal değerler:
CEA laboratuar testinin normal değeri
Erişkin sigara içmeyen için:< 2,5 ng / mL
Erişkin sigara içen için:< 5 ng/mL dir.
CEA seviyesini yükselten sebepler nelerdir?
Karsino Embryonik Antijen temel olarak kolon kanserinde çok
yükselir, adeno karsinomlarda yükselir, aşağıda CEA miktarını
yükselten sebepler verilmiştir.
CEA miktarını arttıran kanserler:
Kolorektal ( kolon ve rektum) kanserler,
Daha az miktarda olmak üzere:
Meme,
Akciğer,
Mide,
Pankreas,
Mesane,
Tiroit Medüller kanseri,
Baş boyun kanserleri,
Serviks kanseri,
Karaciğer kanseri,
Lenfoma ve
Melanoma larda da artar ancak bu artışlar
kolorektal kanserler kadar değildir.
CEA laboratuar testi hiçbir zaman bu tümörlerin tarama testi
olarak kullanılmamalıdır. Ancak tedavi edilmiş tümörlerin
tekrarlaması yada metastazlarının tespitinde kullanılır.
CEA laboratuar testinin kanser dışı yükselmesine
neden olan sebepler nelerdir?
CEA testi kanser dışı birçok sebepten yükselir en sık görülen
sebepler:
Sigara içmek,
Sarılıklar,
Alkolik karaciğer,
Tıkanma sarılığı,
Bronşit,
Amfizem,
Böbrek hastalıkları,
Peptik ülser,
İltihabi bağırsak hastalıkları ( Ülseratif kolit,
Crohn),
Pankreatit,
Divertikülit,
Zatüre,
Hipotiroidi,
Siroz,
Safra yolu hastalıkları CEA laboratuar
artmasına neden olan kanser dışı sebeplerdir.
testinin
CEA adeno karsinomlara özgü bir proteindir. Erken dönemde
yükselmez, tümörün ileri dönemlerinde ve metastazlarında çok
yükselir. Teşhis değil
amacıyla kullanılır.
tedaviye
verilen
cevabın
takibi
Referanslar:
Blanke CD, Faigel DO. Neoplasms of the small and large
intestine. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Cecil Medicine.
24th ed. Philadelphia
CA-125
CA-125 Over kanserlerinde yükselen tümör belirteci (kanser
markırı) dır. CA-125 Over kanser hücrelerinde bulunan bir
proteindir. Kanda bu proteinin yükselmesi overkanseri varlığı
anlamına gelir. Test kanda bakılır. Kanser teşhisinden çok var
olan kanserlerin tedavi ve takibinde kullanılan bir testtir.
Bkz: tümör belirteçleri (tümör markırları).
CA-125 testi ne için yapılır?
Over kanseri teşhis konmuş hastaların tedaviye verdikleri
cevapların izlenmesinde kullanılır. Tedaviye iyi cevap veren
hastalarda CA-125 seviyesi düşer. Tedavi ile remisyona girmiş
hastalarda CA-125 seviyesinin tekrar artması tümörün tekrar
alevlendiği yada metastaz yaptığı anlamına gelir. Over
kanserlerinin takibinde çok önemli bir testtir. Ayrıca over
kitlelerinin tümör olup olmadıklarının araştırılmasında da
CA-125 testi kullanılır.
CA-125 testi genel Check – up taramaları sırasında over
kasneri taraması amacıyla da kullanılmaktadır, tek başına bu
amaçla çok değerli bir tarama aracı değildir.
CA-125 için normal değerler:
Normalde 35 U/mL den düşük olmalıdır.
CA-125 artışı ne anlama gelir?
Over kanseri tedavisi almış bir kişide:
CA -125 miktarında artış tümörün tekrar
alevlendiği yada metastaz yaptığı anlamına gelir.
CA-125 miktarında düşme tümörün tedaviye iyi
cevap verdiği ve gerilediği anlamına gelir.
Over kanseri teşhisi konmamış bir kişide CA-125 artışı:
Over kanseri,
Diğer tümörler,
Hematolojik maliniteler
Hodgkin Lenfoma,
Hodgkin dışı lenfomalar,
Metastaz yapmış tümörler.
Endometriozis,
Akciğer hastalıkları,
Siroz,
Kalp yetmezliği ne bağlı olabilir.
Over kanseri teşhisi konmamış bir kişide CA-125 yüksekliği
araştırma gerektirir. Test sonucu yüksek bulunan kadınların
yarısında over tümörü saptanmamıştır.
Referanslar:
1. Dann RB, et al. Strategies for ovarian cancer prevention.
Obstet Gynecol Clin North Am. 2007;34(4):667-686.
2. Goonewardene TI, et al. Management of asymptomatic patients
on follow-up for ovarian cancer with rising CA-125
concentrations. Lancet Oncol. 2007;8(9):813-821.
3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Practice
Guidelines in Oncology: Ovarian cancer. 2009; v2.
4. http://www.nobelmedicus.com/contents/200843/32-36.htm
ASİT FOSFATAZ
Hücre içi enzimdir prostatta bol miktarda bulunur ayrıca
dalak, pankreas, böbrek ve kan hücrelerinde bulunur.
Asit Fosfataz için normal değer:
Normal Değerler: < 10 U/L. dir
Asit fosfatazda artışa neden olan hastalıklar;
•
•
•
•
•
•
•
•
Prostat hastalıkları,
Prostat kanseri ve kanser yayılması,
Kemik iliğine sıçrayan habis tümörler,
Bazı karaciğer hastalıkları,
Kemik hstalıkları,
Böbrek hastalıkları,
Kan ve kan hücrelerini ilgilendiren hastalıklar,
Enfaktüs’te artar
ANTİ TİROGLOBÜLİN ( Anti Tg)
Anti Tg; Anti Tiroglobülin Antikoru;
Tiroid hücreleri içinde bulunan tiroglobülin proteinine karşı
gelişen antikorları araştıran testtir. Otoimmün tiroid
hastalıklarının tespitinde kullanılan laboratuar testidir. Aç
karnına alınan kandan bakılır.
Anti tiroglobülin antikoru ne için bakılır?
Anti tiroglobülin antikoru tiroid hücrelerini bozarak
hastalıklarla
yol
açar.
Tiroid
bezinin
otoimmün
hastalıklarının tespitinde kullanılan bir testtir.
Anti Tg için normal değer:
Anti Tg normalde negatif olmalıdır.
Anti Tiroglobülin
gösterir?
Antikor
Pozitifliği
neyi
Testin pozitif olması tiroglobülin proteinine karşı antikor
varlığını ve aşağıdaki hastalıkların olabileceğini gösterir:
Graves hastalığı,
Hashimoto tiroiditi,
Hipotiroidi,
Miks ödem,
Sistemik Lupus Eritematozus,
Tiroid kanseri,
Tirotoksikoz,
Tip 1 diyabet.
Gebelerde de bu test pozitif olabilir, hastalık anlamına
gelmez.
Refeanslar:
Ladenson P, Kim M. Thyroid. In: Goldman L and Ausiello D, eds.
Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders; 2007:chap
ALFA FETO PROTEİN
AFP; Alfa feto protein;
Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan
bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer.
Bkz: 4 lü test.
Kandaki miktarı ölçülür.
AFP testi ne için yapılır?
Anne karnındaki bebeğin gelişimini incelemek amacıyla,
Bazı karaciğer hastalıklarının teşhisi amacıyla,
Bazı kanser türlerinin tespiti ve takibi amacıyla
yapılır.
Gebelik
sırasında
AFP
amniyosentez
ile
birlikte
değerlendirilerek bebekte spina bifida , spinal ve nöral tüp
defektleri gibi doğumsal anormalliklerin varlığı araştırılır.
Alfa feto protein için normal değer:
Erişkin: < 40 mcg/L dir.
Alfa feto protein arttıran sebepler nelerdir?
Kanserler
Testis,
Over,
Safra kesesi, safra yolu kanserleri,
Mide,
Pankreas kanseri.
Karaciğer sirozu,
Karaciğer kanseri,
Malign teratoma,
Hepatit.
Hamilelikte AFP yüksekliği ( 4 lü test ile
birlikte ) sebepleri nelerdir?
Doğum defektleri:
Anansefali ( beyin gelişim bozukluğu),
Duodenal atrezi ( barsak gelişim bozukluğu),
Gastroşizi,
Omfalosel,
Spina bifida,
Fallot tetralojisi ( kalp gelişim bozukluğu),
Turmer sendromu ( kromozom anormalliği ).
Genetik anormallikler ( Down sendromu),
Son Adet Tarihi ve doğum tarihi uyuşmazlığı,
Rahim içi bebek ölümü,
İkiz, üçüz .. gebeliklere bağlı olabilir.
Referanslar:
1. Simpson JL, Otaño L. Prenatal genetic diagnosis. In: Gabbe
SG, Niebyl JR, Simpson JL, eds. Obstetrics – Normal and
Problem Pregnancies. 5th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier
Churchill Livingstone; 2007:chap 7.
2. Lee P, Pincus MR, McPherson RA. Diagnosis and management of
cancer using serologic tumor markers. In: McPherson RA, Pincus
MR, eds. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by
Laboratory Methods. 21st ed. Philadelphia, Pa: Saunders
Elsevier; 2006:chap 74.
3. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. Prenatal
diagnosis and fetal therapy. In: Cunnigham FG, Leveno KL,
Bloom SL, et al, eds. Williams Obstetrics. 23rd ed. New York,
NY: McGraw-Hill; 2010:chap 13.
Download