PowerPoint Sunusu - video.eba.gov.tr

advertisement
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
AKIL:
1 ) Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.
2 ) Öğüt, salık verilen yol.
3 ) Düşünce, kanı.
4 ) Bellek.
BİLGİ:
1 ) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü.
2 ) Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek
3 ) İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü.
4 ) Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 ) Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
SORUMLULUK:
1 ) Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi
bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.
2 ) Uyulması gereken bir yargıya, bir kural ya da yetkili üstün verdiği
buyruğa uyulmaması üzerine suçlu düşme durumu.
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
DİNİ SORUMLULUK:
Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak veya tersini ifa
etmektir. Bunun sonucunda oluşacak olan sonuçlara katlanmaktır.
İslam’da, dinî sorumluluğun ön şartı akıl sahibi olmaktır.
Akıl, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ve iyiyi kötüden ayırt
edebilme kabiliyetidir.
Sadece akıl sağlığı yerinde olan kişiler, yaptıklarının sonuçlarını üstlenirler.
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, akıllı ve düşünebilen bir varlık
olmasıdır.
Ancak akıl düşünebilme ve seçebilme işlevini hiçbir baskı altında kalmadan,
özgürce ve rahatça yerine getirebilmelidir.
Aklın özgürce işlevini yerine getiremediği durumlarda insanlar sorumlu
tutulmamıştır.
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
İslam’a göre akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına girmiş herkes dinin
buyruklarından sorumludur.
Aklı olmayan kişi, dini anlayamaz. Bu nedenle akıl hastaları dinin emir ve
yasaklarından sorumlu değildir.
Hz.Muhammed(sav) bir hadisinde; “Aklı olmayanın dini de yoktur.” buyurarak bu
gerçeğe dikkat çekmiştir.
Kur’an, bütün işlerde anlayarak hareket etmeyi tavsiye eder.
İnsan da aklı sayesinde yaratıcısının
kendisinden ne istediğini anlar ve
ona uygun hareket
eder.
İnsan aklıyla, dinin öğütlerini doğru bir
şekilde anlayabilir, yorumlayabilir ve
sorumluluklarının bilincine varabilir.
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
“…Doğrusu, ancak akıl sahipleri öğüt alır.” (Zümer Suresi, 9)
“… Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde
açıkladık.”(En’am Suresi,98)
Download