Bilge Bülten

advertisement
Bilge Bülten
Küresel ve Bölgesel Barış, Huzur ve Refah için . . .
03 Ocak 2011
ANALİZLER:
Başlangıcından Bugüne NATO Stratejik Konsepti’nin Geçirdiği Evreler
Dış Politika ve Savunma Araştırmaları Grubu (DSA)
Kürt Kökenli Vatandaşlarımızın Talepleri
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
Kırgızistan’ın Geleceğinde Dış Yatırımların Önemi
Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
9. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı
BİLGESAM
9. Bilge Adamlar Kurulu Toplantısı 17
Aralık 2010 Cuma günü Bilge Adamlar Stratejik
Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM)
yapılmıştır. Toplantıda, son dönemdeki
gelişmeler ışığında “Türkiye-Ermenistan
İlişkileri” konusu Bilge Adamlar Kurulu
tarafından değerlendirilmiştir.
BİLGESAM Kitapları
Çin Yeni Süpergüç
Olabilecek mi?
Güç, Enerji ve
Güvenlik Boyutları
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
Türkiye-İsrail İlişkileri Nereye Gidiyor?
Doç. Dr. Cenap ÇAKMAK
Rusya-Azerbaycan İlişkilerinin Ekonomi Politiği
Anar RZAYEV
Kosova’da Bağımsızlık Sonrası İlk Parlamento Seçimleri
Esra DİRİ
AB’de Azınlık Statüsü ve Fransa’nın Tutumu
Ayşim PARLAKYILDIZ
Terör Örgütlerinin Medya Siyaseti: PKK Terör Örgütü Örneği
Elif ARAT
Beyin Fırtınaları
Staj Programı
Almanya-Rusya İlişkileri:
Avrasya’nın Yükselen
Dinamiği
Türkiye-Yunanistan
İlişkilerinde Çözüm Arayışları
Kıbrıs: Statükonun Maliyeti ve
Muhtemel Gelişmeler
KCK’nın (Kürdistan
Topluluklar Birliği) Mevcut
Örgüt Yapısı ve Faaliyetleri
2011 Bahar Dönemi Staj
Programı Başvuruları
Başladı
BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
Mecidiyeköy Yolu Caddesi Celil Ağa İş Merkezi No:10 Kat:9 Daire:36 Mecidiyeköy/İstanbul
Tel: 0212 217 65 91 Faks: 0212 217 65 93 www.bilgesam.org e-mail: [email protected]
Download