TR: Dış Ticaret Rakamları, Temmuz 17

advertisement
29.08.2017 10:45
TR: Dış Ticaret Rakamları, Temmuz 17
Sayı: 279
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak açıklanan geçici dış ticaret verilerine
göre Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artarak 12 milyar 641
milyon dolar, ithalat ise yüzde 46.2 artarak 21 milyar 484 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu dönem içerisinde dış ticaret açığı yüzde 82.5 artarak 8 milyar 843
milyon dolar oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracat aylık bazda yüzde 1.6 azalırken,
ithalat ise yüzde 5.3 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık veride ihracat yıllık
bazda yüzde 16.5, ithalat ise yüzde 25.1 artış gösterdi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
Orkun GÖDEK
DenizBank
Yatırım Hizmetleri Grubu
Strateji Yönetmeni
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
29.08.2017 10:45
İhracatın İthalatı Karşılama Oranları
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının aynı döneminde yüzde 67 ve 2016 yılının Aralık
ayında yüzde 69 seviyelerinde bulunurken, güncel veri döneminde yüzde 59 seviyesinde
gerçekleşti. Verinin 6 aylık ortalaması ise bir önceki ay yüzde 72 seviyesinde bulunurken, veri
döneminde yüzde 70 düzeyinde gerçekleşerek değişim göstermedi.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort.)
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort.)
85%
105%
95%
85%
75%
65%
55%
45%
35%
75%
65%
55%
45%
Haziran 17
Temmuz 16
Eylül 14
Ağustos 15
Ekim 13
Kasım 12
Ocak 11
Aralık 11
Mart 09
Şubat 10
Nisan 08
Mayıs 07
Haziran 06
Temmuz 05
Eylül 03
Ağustos 04
Ekim 02
Kasım 01
Ocak 00
Aralık 00
Haziran 17
Temmuz 16
Eylül 14
Ağustos 15
Ekim 13
Kasım 12
Ocak 11
Aralık 11
Mart 09
Şubat 10
Nisan 08
Mayıs 07
Haziran 06
Temmuz 05
Eylül 03
Ağustos 04
Ekim 02
Kasım 01
Ocak 00
Aralık 00
35%
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının
aynı döneminde yüzde 68 ve 2016 yılının Aralık ayında yüzde 71 seviyelerinde bulunurken,
veri döneminde yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti. Arındırılmış seriye göre ihracatın ithalatı
karşılama oranının 6 aylık ortalaması yüzde 70 seviyesinde takip edildi.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(M.T. Arınd.)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
Haziran 17
Temmuz 16
Ağustos 15
Eylül 14
Ekim 13
Kasım 12
Ocak 11
Aralık 11
Şubat 10
Mart 09
Nisan 08
Mayıs 07
Haziran 06
Temmuz 05
Ağustos 04
Eylül 03
Ekim 02
Kasım 01
Ocak 00
Haziran 17
Temmuz 16
Ağustos 15
Eylül 14
Ekim 13
Kasım 12
Ocak 11
Aralık 11
Şubat 10
Mart 09
Nisan 08
Mayıs 07
Haziran 06
Temmuz 05
40%
Ağustos 04
50%
40%
Eylül 03
60%
50%
Ekim 02
70%
60%
Kasım 01
80%
70%
Ocak 00
90%
80%
Aralık 00
90%
Aralık 00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort., M.T. Arınd.)
29.08.2017 10:45
Kıymetli Maden ve Enerji Kalemlerinde Dış Ticaret İstatistikleri
TÜİK kapsamına giren kıymetli maden ihracatı bir önceki ay 972.7 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşirken, güncel veri döneminde 1.3 milyar dolar seviyesinde takip edildi. İthalat ise
2.7 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece net kıymetli maden ihracatı bir önceki ay -1 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşirken, veri döneminde -1.4 milyar dolar olarak takip edildi.
Enerji ihracatı güncel veri döneminde 273 milyon dolar, ithalatı ise 2.9 milyar dolar olurken,
net enerji kalemi 2.6 milyar dolar açık verdi. Söz konusu rakam bir önceki ay 2.2 milyar dolar
açık vermişti.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort., M.T. Arınd.)
Enerji Dışı Dış Ticaret Dengesi
(12 Ay Kümülatif)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 08
Ocak 09
Eylül 16
Temmuz 17
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
40%
Ocak 06
50%
Ocak 07
60%
Ocak 04
70%
Ocak 05
80%
Ocak 02
milyar USD
90%
Dış Ticaret Dengesi
(12 Ay Kümülatif)
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
Ocak 03
100%
Ocak 00
110%
Ocak 01
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(Enerji Dışı , Dış Ticaret, 6 Ay Ort.)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
En Fazla İhracat/İthalat Yapılan Ülkeler, AB Payı
Aylık bazda dış ticaret rakamları ile birlikte en fazla ihracat yapılan ülke Almanya
(1 milyar 98 milyon dolar), ithalat yapılan ülke ise Çin (2 milyar 134 milyon dolar) oldu.
Avrupa Birliği’ne ihracatın toplam içerisindeki payı yüzde 47.4 olurken, rakamsal karşılığı ise
5 milyar 985 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracat/İthalatı İçerisindeki Payı
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.7 olurken, yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı 2.9 düzeyinde gerçekleşti. Söz
konusu grubun İthalat içerisindeki payları ise sırasıyla yüzde 83.8 ve yüzde 13.9 oldu.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
29.08.2017 10:45
Düşüncemiz
Dış ticaret açığı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 47 düzeyinde genişleyerek 8.8
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Veri dönemi içerisinde ihracat yüzde 4 gerilerken, ithalat
ise yüzde 12 artış gösterdi. Yılın ilk 7 aylık döneminde toplam ihracat 90 milyar dolar
seviyesinin hafif üzerinde oluşurken, ithalat ise 130 milyar dolar sınırına yaklaştı. Söz konusu
rakamlar 2016’nın aynı dönemi içerisinde sırasıyla 81 milyar dolar ve 114 milyar dolar
seviyelerinde takip edilmişti.
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69 seviyesinden yüzde 59’a geriledi. 6 aylık ortalama
ise yüzde 72’den yüzde 70’e düştü.
Mevsimsellikten arındırılmış ihracat veri dönemi içerisinde 13 milyar dolar, ithalat 20.7 milyar
dolar ve dış ticaret açığı ise -7.6 milyar dolar seviyesinde oluştu. İhracatın ithalatı karşılama
oranı yüzde 67’den yüzde 63’e geriledi.
Net enerji ihracatı bir önceki aya göre genişleyerek -2.6 milyar dolar oldu. Yılın ilk 7 aylık
dönemi içerisinde enerji ithalatı 20 milyar dolar, net enerji ihracatı ise -17.4 milyar dolar oldu.
Enerji ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı Temmuz ayında yüzde 14, 12 ay toplamında
ise yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.
Kıymetli maden ihracatındaki artış devam ediyor. Temmuz ayında 1.3 milyar dolar düzeyinde
performans gerçekleşirken, ithalat ise 2.7 milyar dolara yükseldi. Net ihracat -1.4 milyar dolar,
7 aylık toplam rakam ise -3.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Veri dönemi içerisinde AB’ye gerçekleşen ihracat yüzde 47 seviyesinde takip edilerek bir
önceki aya göre değişim göstermedi. AB’den gerçekleşen ithalat ise yüzde 35’den yüzde 34’e
geriledi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
29.08.2017 10:45
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen
amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve
eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi
haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen
kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan
mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış
olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut
piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek
derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu
bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda
belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu
para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu,
kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği,
devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan
ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan
hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer
alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer
alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte
olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım
ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir.
Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım
riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin
geçmişteki performansları, gelecekteki
performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden
yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur
risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal
metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801
Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
Download