TR: Dış Ticaret Rakamları, Haziran 17

advertisement
31.07.2017 10:51
TR: Dış Ticaret Rakamları, Haziran 17
Sayı: 238
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak açıklanan geçici dış ticaret verilerine
göre Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 13 milyar 166
milyon dolar, ithalat ise yüzde 1.5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu dönem içerisinde dış ticaret açığı yüzde 9.1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolar oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracat aylık bazda yüzde 2.5, ithalat ise
yüzde 0.1 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık veride ihracat yıllık bazda yüzde
9.5, ithalat ise yüzde 7.9 artış gösterdi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
Orkun GÖDEK
DenizBank
Yatırım Hizmetleri Grubu
Strateji Yönetmeni
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
31.07.2017 10:51
İhracatın İthalatı Karşılama Oranları
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının aynı döneminde yüzde 66 ve 2016 yılının Aralık
ayında yüzde 69 seviyelerinde bulunurken, güncel veri döneminde yüzde 69 seviyesinde
gerçekleşti. Verinin 6 aylık ortalaması ise bir önceki ay yüzde 72 seviyesinde bulunurken, veri
döneminde yüzde 72 düzeyinde gerçekleşerek değişim göstermedi.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort.)
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort.)
85%
105%
95%
85%
75%
65%
55%
45%
35%
75%
65%
55%
45%
Eylül 16
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
Eylül 16
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
35%
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının
aynı döneminde yüzde 68 ve 2016 yılının Aralık ayında yüzde 71 seviyelerinde bulunurken,
veri döneminde yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. Arındırılmış seriye göre ihracatın ithalatı
karşılama oranının 6 aylık ortalaması yüzde 72 seviyesinde takip edildi.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(M.T. Arınd.)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
Eylül 16
Kasım 15
Ocak 15
Mart 14
Mayıs 13
Temmuz 12
Eylül 11
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Temmuz 02
Eylül 01
Ocak 00
Eylül 16
Kasım 15
Ocak 15
Mart 14
Mayıs 13
Temmuz 12
Eylül 11
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
40%
Ocak 05
50%
40%
Mayıs 03
60%
50%
Temmuz 02
70%
60%
Eylül 01
80%
70%
Ocak 00
90%
80%
Kasım 00
90%
Kasım 00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort., M.T. Arınd.)
31.07.2017 10:51
Kıymetli Maden ve Enerji Kalemlerinde Dış Ticaret İstatistikleri
TÜİK kapsamına giren kıymetli maden ihracatı bir önceki ay 989 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşirken, güncel veri döneminde 972 milyon dolar seviyesinde takip edildi. İthalat ise
2 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece net kıymetli maden ihracatı bir önceki ay -1.2 milyar
dolar düzeyinde gerçekleşirken, veri döneminde -1 milyar dolar olarak takip edildi.
Enerji ihracatı güncel veri döneminde 319 milyon dolar, ithalatı ise 2.5 milyar dolar olurken,
net enerji kalemi 2.2 milyar dolar açık verdi. Söz konusu rakam bir önceki ay 2.5 milyar dolar
açık vermişti.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort., M.T. Arınd.)
Enerji Dışı Dış Ticaret Dengesi
(12 Ay Kümülatif)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 08
Ocak 09
Eylül 16
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
40%
Ocak 06
50%
Ocak 07
60%
Ocak 04
70%
Ocak 05
80%
Ocak 02
milyar USD
90%
Dış Ticaret Dengesi
(12 Ay Kümülatif)
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
Ocak 03
100%
Ocak 00
110%
Ocak 01
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(Enerji Dışı , Dış Ticaret, 6 Ay Ort.)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
En Fazla İhracat/İthalat Yapılan Ülkeler, AB Payı
Aylık bazda dış ticaret rakamları ile birlikte en fazla ihracat yapılan ülke Almanya
(1 milyar 301 milyon dolar), ithalat yapılan ülke ise Çin (1 milyar 924 milyon dolar) oldu.
Avrupa Birliği’ne ihracatın toplam içerisindeki payı yüzde 47.5 olurken, rakamsal karşılığı ise
6 milyar 249 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracat/İthalatı İçerisindeki Payı
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.6 olurken, yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı 5.5 düzeyinde gerçekleşti. Söz
konusu grubun İthalat içerisindeki payları ise sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 13.9 oldu.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
31.07.2017 10:51
Düşüncemiz
Dış ticaret açığı Haziran ayında bir önceki aya göre 18 daralarak 6 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti. Veri döneminde ihracat aylık bazda yüzde 3, ithalat ise yüzde 8 küçüldü. Manşet
dış ticaret açığı 2016 yılının aynı döneminde 6.6 milyar dolar düzeyinde açık vermişti.
Açıklanan rakamlar ile birlikte yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen rakamlar; ihracat
kaleminde 77.4 milyar dolar, ithalatta 108.3 milyar dolar ve dengede -30.8 milyar dolar
seviyelerine işaret etmekte. Dengedeki değişim bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyar
dolar genişlerken, ihracat 6 milyar dolar, ithalat ise 9 milyar dolar kadar artış gösterdi.
Yılın ilk yarısında enerji faturası 17.1 milyar dolar olurken, söz konusu rakam bir önceki yılın
aynı döneminde 12.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Böylece dış ticaret açığındaki
genişlemenin önemli bir kısmı enerji kaleminden gelmiş oldu.
Kıymetli maden ithalatında Mayıs ayının ardından Haziran ayında da 2 milyar dolar
seviyelerinde performans gözlendi. Böylece yılın ilk yarısındaki ithalat 8.3 milyar dolar, net
kalem ise (ihracat-ithalat) -2.2 milyar dolar seviyesinde takip edildi. Bahse konu rakamlar
2016’nın aynı döneminde sırasıyla 2.6 milyar dolar ve 4.1 milyar dolar seviyelerinde
gerçekleşme göstermişti. Yıllık karşılaştırmada ithalat ve dengede açıktan yana değişim
olduğu görülmekte.
AB’ye yapılan ihracat önemini korumaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında manşet ihracatın
35.7 milyar dolarlık kısmı (yüzde 46) bölge ülkelerine gerçekleştirildi. Söz konusu rakam
2016’nın aynı döneminde 34.4 milyar dolar (yüzde 48) seviyesinde takip edilmişti.
Yılın ikinci çeyreğinde ihracat ilk çeyreğe kıyasla yüzde 5, ithalat ise yüzde 15 artış gösterdi.
Takvim etkisinden arındırılmış ihracat rakamı aynı dönem içerisinde yüzde 2 yükseldi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
31.07.2017 10:51
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen
amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve
eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi
haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen
kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan
mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış
olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut
piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek
derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu
bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda
belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu
para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu,
kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği,
devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan
ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan
hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer
alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer
alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte
olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım
ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir.
Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım
riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin
geçmişteki performansları, gelecekteki
performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden
yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur
risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal
metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801
Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
Download